Lektion 42
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-42.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 37 38 39 40 41   Frem til lektion 43 44 45 46 47 ... 51


Dobling og indmelding over åbning 1ut
Dobling af åbning 1ut
Hvad dobling af 1ut-åbning betyder
Åbner
1ut
2.Hånd
D
Svarer 4.Hånd  
 • D er forslag til straf og er altså ikke oplysning. Når fjenden starter med 1ut, kan D umuligt vise alle fire farver.
 • D lover mindst samme styrke som 1ut-åbningen.
 • Hvis modparten spiller med "små" sans'er på 12-14 HL som i Acol Plus, viser D fra 15 HL.
 • Spiller modparten med 15-17 HL 1ut-åbning som i Bridgevejen, viser D mindst 17 HL.
 • Jo svagere Doblerhånden er, jo jævnere er fordelingen.

Hvordan 3.Hånd melder, når 2.Hånd strafdobler åbning 1ut
Åbner
1ut
2.Hånd
D
Svarer
? ?
4.Hånd
 
 • Makker til 1ut-åbneren er kaptajn.
 • RD: Der er god sikkerhed for, at 1utRD vinder, og der gives samtidigt grønt lys til at strafdoble modstanderne, hvis de skulle forsøge at flygte til en anden kontrakt.
 • Ny farve: Der er risiko for, at 1utD kan sættes, så svarer flygter i sin 5-farve. er altså på ingen måde Stayman.
 • Pas udtrykker håb om, at 1utD kan vindes, eller også har svarer en hånd uden en god flugtmulighed.

Hvordan doblerens makker melder
Åbner
1ut
2.Hånd
D
Svarer
pas
4.Hånd
? ?
 
 • Makker til dobleren er kaptajn.
 • Med en 5-farve kan man sige pas med sikkerhed for overvægt af point. Har modparten sandsynligvis flest point, bør man "flygte" i sin 5-farve. er altså på ingen måde Stayman.
 • Meld pas med en jævn hånd uden 5-farve. Med en stærk hånd er det en ganske naturlig melding. Med en svag hånd kan det nemt være farligt at flygte i en 4-farve på 2-trinnet. Håbet er, at makker er langt stærkere end det viste minimum.

Indmeldinger over åbning 1ut
Hvad indmelding og betyder
Åbner
1ut
2.Hånd
Svarer 4.Hånd  
 • og også indmelding viser en god 6-farve og 11-16 HL u.z. og 13-16 HL i.z. uanset, om 1ut-åbningen er svag eller stærk.
 • Makker er kaptajn og kan styre de videre meldinger. Dog er der et lille problem u.z., hvor det brede interval 11-16 HL kan gøre kaptajnens afgørelse vanskelig. Specielt i parturnering kan det være givtigt at holde sig til en delkontrakt i stedet for at risikere at komme for højt.
 • Med en stærkere hånd, altså mindst 17 HL, kan det anbefales at doble først og så eventuelt melde farven i næste melderunde.
Se to hele spil : Spil 1  Spil 2
Indmeldingen er Wohlin
Åbner
1ut
2.Hånd
Svarer 4.Hånd  
 • er en del af Wohlinkonventionen, som viser 5-4 i major og 11-16 HL u.z. og 13-16 HL i.z.
 • Har 2.Hånd 17+ HL, bør der først dobles, og 5-farven meldes i næste melderunde.

 
Hvad Wohlin--melderens makker kan melde
Åbner
1ut
2.Hånd
Svarer
pas
4.Hånd
? ?
  4.Hånd er kaptajn og kan præferere mellem © og ª.
· og er stopmeldinger.
· og er opfordring.
· 2ut Også opfordring, hvorefter 2.Hånd med maksimum skal vise sin 5-farve i major.
· er krav til udgang og beder 2.Hånd om at vise sin 5-farve ved at melde / .
· Pas er en sjælden melding med 6-farve i ¨ og højst to kort i hver major. F.eks. med ªT4 ©63 ¨KJT765 §K87.

Indmeldingen er Wohlin
Åbner
1ut
2.Hånd
Svarer 4.Hånd  
 • er en del af Wohlinkonventionen, som viser 5-4 i en major og en minor og 11-16 HL u.z. og 13-16 HL i.z.
 • Har 2.Hånd 17+ HL, bør der først dobles, og 5-farven meldes i næste melderunde.

 
Hvad Wohlin--melderens makker kan melde
Åbner
1ut
2.Hånd
Svarer
pas
4.Hånd
? ?
  Det drejer sig om at finde sammen i den bedste farve.
· Meld derfor med tolerance for både © og ª.
· Meld med både ¨ og © (men ikke ª) eller med både ¨ og ª (men ikke ©).
· 2ut er opfordring til udgang, hvortil 2.Hånd melder pas med minimum, og med maksimum 3ut med kun 4-farve i major og ellers 3 i major 5-farven.
· er opfordring med begge majorfarver.
· er krav til udgang og beder 2.Hånd melde 3 i sin 5-farve, hvis meldepladsen tillader det. Se et helt spil : .

Indmeldingen 2ut er usædvanlig sans
Åbner
1ut
2.Hånd
2ut
Svarer 4.Hånd  
 • 2ut er ikke naturlig. Tværtimod viser 2ut 5-5 i minor. Styrkemæssigt kan der spilles 3 i minor efter 2-3-4-reglen.
 • Svarer bør melde eller i den bedste af farverne.
 • En sjælden gang kan det komme på tale at melde 3ut.
Man bruger også usædvanlig 2ut over åbning 1 i farve. I så fald viser 2ut 5-5 i de to laveste umeldte farver, og der meldes efter 2-3-4-reglen.

Tilbage til lektion 1... 37 38 39 40 41   Frem til lektion 43 44 45 46 47 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 4. december 2012.