Lektion 37
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-37.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 32 33 34 35 36   Frem til lektion 38 39 40 41 42 ... 51


Fjerde farve krav

Situationen er den, at åbner efter en farvemelding fra svarer har meldt en ny farve økonomisk.
Åbner har vist 5 kort i førstefarven, 4 kort i andenfarven og 12-18 HL, et meget bredt interval, der ikke gør makker til kaptajn.
Nogle gange er det ikke svært for svarer at beskrive sin hånd:
Når svarer ikke bruger fjerde farve krav
 • Svarer kan støtte åbners majorfarve, når der er vished for 8 trumfer tilsammen. Majorfarven kan være åbningsmeldingen (førstefarven, en 5-farve) eller åbners anden melding (andenfarven, en 4-farve).
  · Støtte til 2 med 6-9 HLF.
  · Støtte til 3 med 10-11 HLF.
  · Støtte til 4 med 12-14 HLF.
 • Svarer kan melde sans. En sansmelding lover hold i den eneste umeldte farve.
  · 1ut viser 7-10 HL og hold i den eneste umeldte farve.
  · 2ut viser 11-12 HL og hold i den eneste umeldte farve.
  · 3ut viser 13-14 HL og hold i den eneste umeldte farve.
 • Svarer kan støtte åbners minor.
  · Støtte til 3 viser typisk 9-10 HL svarende til 11-12 HLF.
 • Svarer kan genmelde sin egen 6-farve.
  · 2 i egen farve viser 9-12 HL.
  · 3 i egen farve med spring viser 13-14 HL.
  · 3 i egen farve uden spring viser 11-12 HL.
 • Svarer kan med en svag hånd præferere mellem åbners farver.
  · Støtte til 2 på 6-9 HL kan være en nødmelding med mindre end 3 trumfer.
 • Svarer kan med en svag hånd og præference til andenfarven melde pas.

Men mange gange har svarer en hånd, der gør den uegnet til at vælge efter ovenstående.
Hvad får svarer til at melde fjerde farve krav?
 • Svarer er for stærk til at støtte åbners farve. Hånden har 15+ HLF.
 • Svarer er for stærk til at melde sans. Hånden har 15+ HL.
 • Svarer er i tvivl, om kontrakten skal hedde 4 i egen major eller 3ut. Hånden har 13+ HL.
 • Svarer har ikke hold i den eneste umeldte farve. Hånden har 13+ HL.
 • Måske skal den fjerde farve være trumf. Hånden har 13+ HL.
Fjerde farve er en kunstig melding
 • i princippet, men det kan være en ægte farve.
Fjerde farve er krav til udgang
 • for svarer har vist 13+ HL, så makkerparret råder over mindst 25 HL
 • meldeforløbet kan dog slutte i 4 i minor i tilfælde af, at begge hænder har minimum
 • meldeforløbet standser aldrig under 3ut.
Se hele spil : Spil 1 Spil 2
Åbners muligheder over fjerde farve krav
 • Åbner kan støtte fjerdefarven med 4-kortstøtte, men ikke forbi 3ut. Åbner må ikke tælle Fit-point, da fjerdefarven normalt ikke er naturlig.
  · Støtte til 2 på 12-16 HL.
  · Spring til 3 med 17-18 HL.
 • Åbner kan støtte svarers førstefarve. Men da det ikke er givet, at svarer har fem kort i førstefarven, må åbner ikke tælle Fit-point.
  · Støtte til 2 på 12-16 HL.
  · Spring til 3 med 17-18 HL.
 • Åbner kan med hold i fjerdefarven melde sans. Nogle gange er der tre sanstrin til rådighed, andre gange kun to. Vi deler det op således:
  · Med tre sanstrin viser 1ut 12-14 HL, 2ut 15-16 HL og 3ut 17-18 HL.
  · Med kun to sanstrin viser 2ut 12-14 HL og 3ut 15-18 HL.
 • Uden støtte til fjerdefarven, uden støtte til svarers førstefarve og uden hold i fjerdefarven må åbner nødmelde:
  · Gentagelse af andenfarven viser 5-5 i åbners farver.
  · Gentagelse af førstefarven uden spring viser af nød muligvis kun 5-4 i åbners farver, men 6-4 er selvfølgelig en mulighed.
  · Gentagelse af førstefarven med spring viser 6-4 i åbners farver og maksimum.

Tilbage til lektion 1... 32 33 34 35 36   Frem til lektion 38 39 40 41 42 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 27. december 2011.