Lektion 45 - Når åbner har en skæv fordeling
Skæve og jævne åbningshænder
En skæv hånd har alle mulige andre fordelinger end 4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2.
Et kendetegn for Acol Plus er, at åbner principielt melder farve i både første og i anden melderunde med en skæv fordeling.
Med en jævn hånd, melder åbner sans senest i anden melderunde.
Dette gælder kun for åbningshånden. Det gælder hverken for svarhånden eller for indmeldinger.
 
Om hvordan skæve åbningshænder meldes
Åbners anden melding afhænger af
  • skævhedens art (enfarvet eller
    flerfarvet fordeling)
  • point- og stikstyrken
  • svarers første melding
Det meldestyrende udgangsprincip går ud på prioriteret
  1. at finde et majorfit
  2. at spille 3ut uden majorfit
  3. at finde den bedste delkontrakt.
 
Åbner har en enfarvet hånd
Styrke Åbner Svarer Forklaring
12-16
// Over svarers 1 i ny farve viser åbners 2 i egen farve 12-16 HL.
Over svarers 2 i ny farve (uden spring) viser åbners 2 i egen farve 12-15 HL.

Svarer bliver kaptajn, idet han kender åbners styrke tilstrækkeligt præcist. Mht. fordelingen kan han ofte kun regne med 5-farve hos åbner, idet åbners 2 i egen farve kan være en nødmelding.

//

//

//
17-18
eller
7 stik

// Åbners spring til 3 i egen farve viser altid 6+ kort i farven.

I praksis kan svarer regne med 7 stik hos åbner (17-18 HL, når svarer har meldt på 1-trinnet, og 16-18 HL, når svarer har meldt på 2-trinnet.

Svarer bliver kaptajn, idet han præcist kender åbners styrke og fordeling.

//

//

//
19-20
eller
8 stik

3ut
// Med langfarve i § eller ¨ bryder åbner meldeprincippet, og giver sin makker indtryk af, at han har en jævn hånd.

Med langfarve i © og ª siger åbner, at han har 8-9 stik. Er der kun 7 stik, nøjes han med at åbne med 1 i farven og springe til 3.

Svarer bliver kaptajn, idet han præcist kender åbners hånd.

3ut
//


 
Åbner har en flerfarvet hånd - økonomisk melding eller spring
Styrke Åbner Svarer Forklaring
12-18
/
En økonomisk melding er en farvemelding, der er lavere end 2 i åbningsfarven.

Svarer bliver ikke kaptajn, da det viste interval er alt for bredt. Alligevel ved svarer, at åbner har 5+ kort i den først meldte farve og 4+ i den anden.
Når åbner starter med /, er der dog en svag mulighed for, at åbner har en trefarvet 4-4-4-1 hånd, med singleton i svarers meldte farve, men det bør svarer ikke lade sig distrahere af i sine videre meldinger.

Svarer bør nu beskrive sin egen hånd for at gøre åbner til kaptajn.


/


/


/

19-20
/
En springmelding (et enkelt spring, ikke et dobbelt spring) viser en naturlig farve, når den er alternativ til den økonomiske farvemelding (uden spring).

Svarer bliver kaptajn, da det viste interval er meget smalt. Svarer ved nu, at åbner har 5+ kort i den først meldte farve og 4+ i den anden.


/


/


/

 
Åbner har en flerfarvet hånd - nødmelding eller revers
Styrke Åbner Svarer Forklaring
12-16
/ Åbner er nødt til at genmelde sin åbningsfarve, når hans anden farve ikke kan meldes økonomisk under 2 i åbningsfarven. Der er tale om en nødmelding.

Svarer bliver kaptajn, da det viste interval er snævert nok. Svarer ved, at åbner har 5+ kort i den genmeldte farve. Han ved ikke, om det er en 6-farve, eller om der er en skjult 4-farve ved siden af åbningsfarven.

/

/

/
17-20
En reversmelding viser særlig stor styrke, fordi den presser svarer op på 3-trinnet, hvis han foretrækker, at åbners førstefarve skal være trumf - og der skal mindst 23 HLF til at spille en trumfkontrakt på 3-trinnet.
Når svarer melder på 2-trinnet, laver vi revers også på 16 HL, da der er sikkerhed for point nok til udgang.
Omvendt viser åbner kun 12-15 HL med 2 i egen farve over svarers 2 i ny farve.


Svarer bliver kaptajn, da det viste interval er ret smalt. Svarer ved nu, at åbner har 5+ kort i den først meldte farve og 4+ i den anden.
Når åbner starter med /, er der dog en svag mulighed for, at åbner har en trefarvet 4-4-4-1 hånd, med singleton i svarers meldte farve, men det bør svarer ikke lade sig distrahere af i sine videre meldinger.

/


/


/


/
 

Tilbage til lektion 44           Frem til lektion 46

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: kristian.valsted@get2net.dk

Opdateret den 23. januar 2005.