Lektion 44 - Når åbner har en jævn fordeling
I en jævn fordeling er kortfarverne fordelt 4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2.
En skæv hånd har alle mulige andre fordelinger.
Et kendetegn for Acol Plus er, at åbner principielt melder sans i første eller i anden melderunde med en jævn fordeling.
Med en skæv hånd, melder åbner både farve i første og anden melderunde.
Dette gælder kun for åbningshånden. Det gælder hverken for svarhånden eller for indmeldinger.
Om hvordan jævne åbningshænder meldes
Når åbningsmeldingen er i farve, afhænger det videre meldeforløb af svarers første melding.
Det meldestyrende udgangsprincip går ud på prioriteret
1 –  at finde et majorfit
2 –  at spille 3ut uden majorfit
3 –  at finde den bedste delkontrakt.
Styrke Åbning Forklaring
12-14 1ut Dette er reglen - også med 5-farve i minor. Svarer er nu kaptajn, som kan styre mod den rigtige kontrakt.
/ Med 5-farve i © eller i . Eneste undtagelse fra hovedprincippet. Ingen kaptajn endnu, da / viser 12-20 HL, et for bredt interval.
15-20 4 kort i ©, evt. også i en anden farve. Med to 4-farver åbner vi med . Da /// viser 12-20 HL, er der endnu ingen kaptajn.
Svarers prioritering er
 1. støtte åbners major
 2. melde ny farve
 3. støtte åbners minor eller melde 2ut eller 3ut
 4. melde 1ut / støtte på 3 kort
4 kort i ©, måske også i ¨ eller §, men ikke i ©.
4 kort i ¨, måske også i §, men ikke i © eller ª.
4 kort i §, måske også i ¨, men ikke i © eller ª.
21-22 2ut I modsætning til åbning 1ut kan åbner godt have 5-farve i major.

Svarers relæmeldinger (over åbning ) og (over åbning ) siger intet om svarers hånd, men tillader åbner at præsentere sin styrke og fordeling.
Svarer er nu kaptajn, hvis ansvar det er at styre mod den rigtige kontrakt.
23-24
2ut
25-26
2ut
27-28
3ut
29-30
3ut

Styrke Åbner Svarer Forklaring
15-16
1ut
// Svarer bliver kaptajn, idet han kender åbners styrke og fordeling ret præcist.

Over åbning og svaret kan det være, at åbner har 4 kort også i ª.
Førsteprioriteten er så
 • med 15-16 HLF at melde . Svarer ved dog intet om åbners jævne hånd, så han tager som 13-16 HLF.
 • Med 17-18 HLF melder åbner
 • og med 19-20 HLF .

1ut
/

1ut/
17-18
2ut
//

2ut
/

2ut/
19-20
3ut
//

3ut
/

3ut/
Styrke Åbner Svarer Forklaring
15-17
2ut
Svarer bliver kaptajn, idet han kender åbners styrke og fordeling ret præcist.
Da der er konstateret en samlet styrke, der er stor nok til udgang, er alle meldinger under udgang krav i den forstand, at meldeforløbet ikke går i stå, før end den teoretisk bedste udgangskontrakt er nået.

2ut
/

2ut
//
18-20
3ut
Svarer bliver kaptajn efter anden melderunde.

3ut
/

3ut
//

Når svarer gør åbner til kaptajn
Situationen opstår, når svarer støtter åbners farveåbning, og når svarer melder sans.
Styrke Åbner Svarer Forklaring
12-20
??
// Svarers støttemeldinger i © og ª betyder
 • Støtte til 2 → 6-9 HLF, 3+ trumfer
 • Støtte til 3 → 11-12 HLF, 4+ trumfer
 • Støtte til 4 → 11-12 HLF, 5+ trumfer med singleton eller renonce i en sidefarve
 • → 13-14 HLF, 4+ trumfer.
  Med 17+ HLF melder svarer også .
 • → 15-16 HLF, 4+ trumfer
Svarers sansmeldinger betyder
 • 1ut → 6-9 HL - nødmelding - måske ikke jævn
 • 2ut → 11-12 HL - jævn - ingen majorfarve - 2 kort i åbners meldte major
 • 3ut → 13-14 HL - jævn - ingen majorfarve - 2 kort i åbners meldte major
Svarers støttemeldinger i § og ¨ betyder
 • Støtte til 2 → 5-8 HL ~ 6-9 HLF, 4+ trumfer, ingen major ved 6+ HL
 • Støtte til 3 → 9-10 HL ~ 10-12 HLF, 4+ trumfer, ingen major

??
/

??
//

??
/

??
1ut/2ut/3ut

??
1ut/2ut/3ut
15-20
??
1ut/2ut/3ut

??
1ut/2ut/3ut

??
/

??
/
I alle tilfælde bliver åbner kaptajn som ved at lægge point sammen kan styre mod den rette delkontrakt, udgang eller slem.
Når åbner starter med eller , skal det for en ordens skyld slås fast, at svarer kun ved, at åbner har 12-20 HL. Set fra svarers stol kan åbner udmærket have en skæv hånd.

Tilbage til lektion 43           Frem til lektion 45

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: kristian.valsted@get2net.dk

Opdateret den 16. juli 2004.