Lektion 39
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-39.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 34 35 36 37 38   Frem til lektion 40 41 42 43 44 ... 51


Indmeldinger i farve
Styrke og farvekvalitet ved indmelding i 2. hånd
 • Makker kan regne med, at indmeldingen viser en god 5+farve og 9-16 HL.
 • Med 17+ HL og en god 5-farve oplysningsdobler 2. hånd i stedet.
 • En farveindmelding med spring, f.eks. "  ", viser 9-12 HL og 6-farve på 2-trinnet, mens f.eks. "  " viser 7+farve med højst 10 H og et antal stik, der fremgår af 2-3-4-reglen.
  (Se lektion 38)


3. hånds (åbners makker) forsvar mod indmeldinger
 • Støttemeldinger bevarer deres værdi.
  F.eks. viser   i "    " 13-14 HLF. Det er Swiss ©-støtte.
 • Sans-meldinger viser hold i indmeldingsfarven og den sædvanlige værdi.
  "    1ut" = 6-9 HL (hold i ª)
  "    2ut" = 11-12 HL (hold i §)
  "    3ut" = 13-14 HL hold i ©)
 • Ny farve viser det sædvanlige: På 1-trinnet fra 6 HL og på 2-trinnet fra 10 HL.
 • Pas viser 0-9 HL. Med 6-9 HL er pas en nødmelding.
 • Sputnikdoblingen "    D" og "    D" viser mindst 4 kort i © med 7-10 HL.
  Se hele spil : Spil 1 - Spil 2
 • Ellers er Dobler straf.
  • Over 1ª 2§ ?? er du for svag til at strafdoble med ªE73 ©B94 ¨B75 §DT74. Støt i stedet makker til 2ª.
  Over 1ª 2© ?? bør du derimod strafdoble med ªB87 ©K8532 ¨D4 §K62.
  Se hele spil : Straf 1 og Straf 2.


4. hånd (makker til indmelderen)
 • Støtte i indmeldingsfarven er for at spærre videre:
  "    pas  " = 7-10 HLF
  "    pas  " = 11-12 HLF
  "    pas  " = ønske om at spille på enten en svag hånd med 5+farve i ª eller en meget stærk hånd på 17+ HLF.
 • Sans-meldinger er konstruktive, og da indmeldingen kan være på kun 9 HL, kræves der større styrke og naturligvis hold i åbningsfarven.
  "    pas  1ut" = 10-13 HL, nogenlunde jævn hånd og hold i ©.
  "    pas  2ut" = 14-15 HL, nogenlunde jævn hånd og hold i ¨. (NB! Spring i sans)
  "    pas  3ut" = 16+ HL, nogenlunde jævn hånd og hold i §. (NB! Dobbeltspring i sans)
  "    pas  2ut" = 11-12 HL og hold i ©. (NB! Ikke spring i sans)
 • Ny farve er også konstruktiv, da indmeldingen kan være på kun 9 HL. Ny farve viser 5-farve og 10-13 HL.
  "    pas  " = 10-13 HL og 5 kort i ª.
  "    pas  " = 10-13 HL og 5 kort i ©.
  "    pas  " = 10-13 HL og 5 kort i §, højst 2 kort i ª.
 • Når en af ovenstående meldinger ikke er til rådighed, må 4. hånd vælge mellem pas med en svagere hånd og åbningsfarven (kaldet Cue-Bid) med en stærkere hånd.
  "    pas  " = 12+ HL, kunstig melding, som spørger om 4-farve i ª eller ©-hold.
  "    pas  " = 12+ HL, kunstig melding, som spørger om 4-farve i © eller ¨-hold, men muligvis er der ª-støtte med typisk 13-16 HLF (for stærk til og for svag til ).


Åbners 2. melding
 • Har svarer støttet åbningsmeldingen eller meldt sans, er åbner kaptajn og kan placere kontrakten, evt. spørge om maksimum / minimum.
 • Har svarer meldt ny farve under 2 i åbningsfarven, herunder © ved Sputnikdoblingen "    D" og "    D", melder åbner som sædvanligt, men en sans-melding viser hold i indmeldingsfarven.
 • Hvad åbner gør, når svarer har meldt ny farve over 2 i åbningsfarven, gemmes til lektion 40.

Tilbage til lektion 1... 34 35 36 37 38   Frem til lektion 40 41 42 43 44 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 11. december 2012.