Lektion 1
Spil 69 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-01.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Frem til lektion 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51


Taksterne i bridge
Spillet går ud på at vinde så meget som muligt og tabe så lidt som muligt.
Man taber (går bet), hvis man får færre stik, end man har meldt.
 • Beter koster 50 (når man er grøn på kortmappen) eller 100 (når man er rød) pr. stk.
Man vinder, hvis man får det antal stik, man har meldt. Overstik giver også gevinst.
 • 1ut (= 7 stik) meldt og vundet giver 90. Hvert overstik giver 30 ekstra.
 • 2ut (= 8 stik) meldt og vundet giver 120. Hvert overstik giver 30 ekstra.
 • 3ut (= 9 stik) meldt og vundet giver 400 (grøn) eller 600 (rød). At melde 3ut er at melde udgang.
  Overstik giver stadigvæk 30 ekstra pr. stk.
Det er altså vigtigt at få meldt udgang 3ut, når der er gode chancer for at vinde 9 stik.
Hvis man tager 9 stik, giver det 400/600, men kun såfremt man har meldt 3ut.
Man må nøjes med 150, hvis man kun har meldt 1ut eller 2ut.

Vurdering af en hånds 13 kort
Jævn eller skæv?
 • Jævn hånd (4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2). 4-3-3-3 betyder f.eks. 4 ª-kort og 3 af hver af de andre farver.
 • Skæv hånd (alle andre fordelinger, f.eks. 5-4-2-2, 4-4-4-1, 6-3-2-2, ...)
Hvor mange point?
 • Honnørpoint (Es = 4 H, Konge = 3 H, Dame = 2 H, Bonde = 1 H)
 • Længdepoint (Femfarve = 1 L, Seksfarve = 2 L, osv.). Det første længdepoint tælles dog kun, hvis langfarven i forvejen indeholder mindst 3 honnørpoint. F.eks. tæller Q9765 ingen længdepoint, mens QJ875 og K9542 hver tæller et længdepoint.
I spillet er der i alt 40 honnørpoint og nogle få længdepoint.
12 HL er altså normalt lidt over gennemsnittet for en hånd.

Åbning 1ut og svarene pas, 2ut eller 3ut
Åbningsmeldingen 1ut
Den første, der har 12 HL eller mere, melder ikke pas, men åbner. Åbning 1ut viser en jævn hånd og 12-14 HL. Klik her for at se sammenhængen med de andre åbningsmeldinger.

Kaptajnens melding over åbners 1ut
Svarer lægger som kaptajn sine egne point til åbners og melder efter følgende:

Hvor stærk skal åbner være for at sige ja til invitationen 2ut?
 • 12 HL er minimum, og åbner siger pas.
 • 14 HL er maximum, og åbner melder 3ut.
 • Med 13 HL siger åbner normalt pas, men med gode mellemkort alligevel 3ut. Er man kommet op på 13 HL ved at tælle for en 5-farve, siger man pas.
Oversigt:
Syd Vest Nord Øst Fortolkning
1ut pas pas   1ut viser en jævn hånd og 12-14 HL.
Nord er kaptajn. Hans pas betyder, at den samlede styrke er for lille til udgang. Han har lagt sine egne point til åbners. I gunstigste fald er summen kun 25 HL.
1ut
pas
pas
2ut pas Som kaptajn inviterer Nord til udgang, men Syd siger: "Nej tak, jeg har minimum". Med sine 12 HL er Nord er altså i tvivl: Kan den samlede pointsum nå op på 26 HL ?
1ut
3ut
pas 2ut pas I dette meldeforløb siger Syd: "Ja tak, jeg har maksimum".
1ut pas 3ut   Makkerparrets kaptajn kan egenhændigt melde udgangen. Dette kan han gøre, når han er sikker på 25 HL tilsammen. Egentlig skal der 26 HL til for at melde udgang, men nogle gange er det ikke muligt at undersøge, om der er 25 eller 26, og så tager vi chancen på 25.


Se hele svarkomplekset til åbning 1ut

Frem til lektion 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst redigeret den 29. december 2011.