Lektion 38
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-38.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 33 34 35 36 37   Frem til lektion 39 40 41 42 43 ... 51


Svage 2-åbninger og spærremeldinger
Med en svag hånd og en stærk farve er det med at få meldt første gang, lejlighed byder sig. Dette sker ofte på et højt meldetrin.

Formålet med de høje startmeldinger og voldsomme indmeldinger er
 • at meddele makker håndens værdier ret præcist, således at denne bliver kaptajn
 • at genere modspillerne, så de får sværere ved at udveksle oplysninger på lavt meldeniveau.

Åbning og
 • Styrken er 9-12 HL
 • Der er 6 kort i farven af en vis lødighed*)
 • Der er ikke 4-farve i den anden major
 • Der er ingen 5-farve ved siden af
 • Der er ingen renonce
  • Med ª- ©KDBT93 ¨95 §T6542 er fristelsen for stor for mange. Men i følge ovenstående fornuftige krav bør du ikke åbne 2©. Makker har ingen chance for at vurdere den reelle spillestyrke.
Der er altså ret strenge krav til en sådan åbning. Alligevel forekommer den ret hyppigt.

*) Den røde bog siger mindst KJ9xxx / QJ10xxx.
I Bridge Class 1999 er dette krav af tekniske grunde slækket til mindst Kxxxxx / QJxxxxx.
I Bridge Class 2001-2003 er kravet opretholdt.


Svar til åbning /

Svarer er helt klart kaptajn, og han kan kun være i tvivl om minimum / maksimum. Han er desuden i den situation, at han skal afgøre, om der skal spærres videre. Svarmulighederne er:

 • Støtte til / er en slutmelding. Der er overhovedet ikke tale om opfordring. Det er ren viderespærring og chikane mod modstanderne.**)
 • Støtte til / er ligeledes kaptajnens slutmelding. Åbner må ikke foretage sig videre. / er måske meldt af tro på, at kontrakten kan vinde, men det kan også være en simpel viderespærring. Kun kaptajnen selv er klar over det.
 • 2ut er krav for et svar fra åbner. Der er fit i åbners major. Der er ingen grund til at lade 2ut være naturlig, for med pointene koncentreret i åbningsfarven på en svag hånd, bør den farve være trumf. 2ut viser ikke noget om point. 2ut kan være meldt af taktiske grunde for at holde modstanderne fra fadet.**)
   Åbner beskriver derefter sin hånd således:
  • Minimum vises ved at genmelde 3 i åbningsfarven.
  • Maksimum vises ved at melde en ny farve, der indeholder en tophonnør (A, K eller Q). Farven kan godt være kort, men der er altså en tophonnør. Uden tophonnør i en sidefarve må åbner med AKQxxx i sin farve i stedet melde 3ut.
**) Vi har en gang før set, at støtte til / er spærrende, nemlig når modparten har oplysningsdoblet makkers åbning / , hvor støtte til / viser 8-9 HL. Ved fjendens oplysningsdobling er den sædvanlige opfordring med 11-12 HL afløst af den kunstige 2ut. Det samme gælder altså ved svage 2-åbninger. Se lektion 22.


Åbning , , , , , , , , og

er meget præcise spærremeldinger, der afhængig af zonestillingen viser

 • højest 10 honnørpoint
  Med ª2 ©- ¨KT52 §AKJ876432 (7 sikre stik alene i zonen) må du ikke åbne med , da du har 11 honnørpoint. Du skal åbne med
 • mindst 7-farve. Åbnes der med / , bør der være mindst KQxxxxx (to ud af tre tophonnører) i 1. og 2. hånd, så makker kan vurdere, om der skal satses på 3ut.
 • stikantal efter 2-3-4-reglen, dvs. det meldte antal stik på nær 2, 3 eller 4 afhængig af zonen
  • alene uden for zonen må du sætte makker til 4 stik. Se et helt spil.
  • i lige zonestilling 3 stik.
  • alene i zonen må du kun sætte ham til 2 stik.
Når man som åbner eller indmelder spærremelder med 3-4-5 i en farve, håber man
 • at forhindre modstanderne i at finde og melde deres udgang
 • at sætte makker i stand til at ofre, hvis modstanderne alligevel finder sammen i en udgang, der kan vindes
 • at sætte makker i stand til at doble modstanderne, hvis deres kontrakt ikke kan vindes og forbredres
 • at meldingen er et godt offer, også selv om den bliver doblet.

Svarer kan som kaptajn vurdere, hvad der videre skal ske. Som sædvanligt er ny farve (mindst 5 kort) krav.
 • Pas, støttemeldinger og udgangsmeldinger er slutmeldinger. Spærremelderen må ikke foretage sig videre.
 • Ny farve under udgang viser mindst 5-farve. Spærremelderen må ikke sige pas, men skal med støtte hæve i svarers farve eller hjælpekontrolmelde ny farve, og uden støtte skal han genmelde sin egen farve.
Når åbner har spærremeldt disciplineret, er det nemt for svarer at tælle sig frem til den bedste slutkontrakt. Men begynder den ene i et makkerskab at spærremelde, blot han har en lang farve, forsvinder fordelene, for så har makker ingen reel mulighed for at vurdere, hvad der foregår ved bordet.

Forsvar mod spærreåbninger.
Da meldeforløbet er presset temmelig meget op, er der ikke megen plads til i detaljer at undersøge udgangs- og slemmuligheder. I længden vil man stå sig bedst ved at respektere modpartens spærremeldinger og ikke melde for hårdt.
En dobling af 1 i farve eller af en svag 2-åbning er en oplysningsdobling, hvor makkeren forventes at melde videre. Kun sjældent vil han passe og således forvandle oplysning til straf. Tilbøjeligheden til at ændre til straf er størst efter en svag 2-åbning. Denne linje fortsætter ved spærreåbninger på 3-trinnet og højere. Dobling er primært oplysning, men jo højere spærreniveauet er, jo ofte er det bedre at straffe end selv at melde og måske gå ned. Over dobling af spærreåbning har doblerens makker derfor større valgfrihed mellem at melde og lade doblingen stå som straf. En sådan dobling med makkers ændrede muligheder kaldes en valgfri dobling.
 • Valgfri dobling. Spærreåbnerens modstandere kan bruge dobler som en melding, der giver makker "valgfrihed" til at lade doblingen stå eller melde videre.
 • Farvemeldinger og 3ut er naturlige meldinger. Meldetrinnet er presset i vejret, så man skal ikke blande sig uden at have en solid farve på en god hånd. Er farven meldt på 3-trinnet kan makker hæve til udgang med en vis styrke og et vist fit.

Indmelding i ny farve med spring er spærremeldinger
Det foregår præcis efter ovenstående anvisninger.
 • På 2-trinnet med 6-farve og 9-12 HL.
 • På højere trin med 7+farve efter 2-3-4-reglen.
  Med ªAKIT654 ©T9 ¨J94 §9 (6 stik) efter åbning meld ind således : alene i.z. i lige zone alene u.z.
(kun efter åbning ) kan godt være en indmelding med spring. Det er en spærremelding, hvad åbning jo bestemt ikke er.
Forsvar mod spærrende indmeldinger.
Når modparten spærremelder, er dobler straf som ved almindelig indmelding. Dobler er altså ikke valgfri.

Tilbage til lektion 1... 33 34 35 36 37   Frem til lektion 39 40 41 42 43 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 31. august 2012.