Lektion 41
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-41.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 36 37 38 39 40   Frem til lektion 42 43 44 45 46 ... 51


Oplysningsdoblingen i 2. Hånd - afsnit 2
Dette er en naturlig fortsættelse af  lektion 22.
Hvad oplysningsdoblingen viser
Åbner
2.Hånd
D
Svarer 4.Hånd
 • D i den situation er ikke en strafdobling. Normalt har defensivens side ikke til hensigt at spille D som slutkontrakt.
  Med ªQ8 ©K ¨AT82 §KT9864 ville 2.Hånd sige pas og ikke doble.
 • D viser oftest, at 2. hånd ønsker at spille i en af de andre farver med 4-farve i ª og © (dog måske kun 3 kort i den ene major) og i al fald 3 kort i ¨, og mindst 12 HL. Det kan typisk være ªQJ98 ©KQ2 ¨AQ82 §64.
 • Indmelding i en farve viser 9-16 HL og en 5-farve. På 2-trinnet i zonen tilrådes forsigtighed.
 • Indmelding 1ut ind lover 15-18 HL, hold i åbningsfarven og en nogenlunde jævn hånd.
 • Med 17 HL er man nødt til at doble i første omgang og så evt. melde farve i næste meldeomgang.
  En typisk hånd kunne være: ªAQJT8 ©K2 ¨AQ82 §84.
 • Nogle gange bliver man nødt til at melde pas med en forholdsvis stærk hånd som ªAT8 ©KQ2 ¨AQ82 §842.

D (Oplysningsdobling) viser
 • enten 12-16 HL og 4-farve i en umeldt major og mindst 3 i hver af de to andre farver
 • eller 17+ HL og en farve, der meldes senere.
  Se et helt spil : Stærk
En farveindmelding viser 5-farve og 9-16 HL.
1ut-indmelding viser 15-18 HL, (næsten) jævn hånd og hold i åbningsfarven.
Pas med helt op til 16 HL med en umulig hånd.

Se et helt spil : Spær

Hvordan åbners side forsvarer sig mod oplysningsdoblingen
Åbner
2.Hånd
D
Svarer
? ?
4.Hånd Med fit drejer det sig om at spærre for modparten.
Støttemeldinger til åbners minorfarve f.eks. viser 4+kort-støtte:
 • med 4-7 HLF (kun)
 • med 8-9 HLF
 • Truscott 2ut med 11-12 HLF (9-10 HL) f.eks. med ©K763 ©4 ¨K83 §Q7542 i alt 11 HLF, idet vi altid tæller længdepoint i makkers farve.
Var åbningsmeldingen i major, f.eks. , ville der være følgende støttemeldinger:
 • med 4-7 HLF, f.eks. med ©JT954 ©942 ¨7 §T963 i alt 4 HLF, idet vi altid tæller L-point i makkers farve.
 • med 8-9(10) HLF
 • Truscott 2ut med 11-12 HLF
 • Swiss med 13-14 HLF
 • Swiss med 15-16 HLF
 • Se et helt spil : ª-støtte
Har svarer ikke 4-kortstøtte til åbning 1 i farve, melder han således :
 • Ny farve viser 6-9 HL og 5-farve.
 • 1ut viser 6-9 HL. Kan indeholde en 4-farve i major.
  Over D med ªA97 ©JT94 ¨J87 §T32 meld 1ut - ikke
 • RD viser fra 10 HL og foreslår at strafdoble fjenden.
  Over D med ª842 ©K86 ¨5 §AJ8532 meld RD - ikke eller
  .

Åbner
2.Hånd
D
Svarer
? ?
4.Hånd

 • Ved fit støtter svarer straks og støtte til 2, 3 og 4 er spærrebetonet for at genere.
 • 1ut viser 6-9 HL.
 • Ny farve uden spring viser 5 kort og 6-9 HL.
 • Ny farve med spring viser 6 kort og 6-9 HL. Se et helt spil : Spring i ny farve
 • RD tager sig af alle stærke "mis­fit"-hænder på 10+HL.
 • 2ut er derfor ikke naturlig.

Se Truscott i højre spalte.
 

Svar til oplysningsdoblingen
Åbner
2.Hånd
D
Svarer
pas
4.Hånd
? ?
 
 • 4.Hånd må ikke melde pas, men skal melde sin bedste farve, dog 4-farve i ª frem for alt, f.eks. frem for en 5-farve i minor.
 • 4.Hånd må kun springe til med 6+farve, for makker kan jo have 17+ HL og en minorhånd.
 • 4.Hånd må ikke melde sans uden hold i åbningsfarven.
 • Pas viser enorm længde i © og konverterer oplysningsdoblingen til en strafdobling. Ergo er pas meget sjælden.
 • viser 6+farve i ª og tilstrækkelig mod på at spille kontrakten.

 
 • / / viser "bedste" farve og 0-8 HLF.
 • (spring) viser 9-12 HL.
 • 1ut / 2ut / 3ut viser hold i ©
  og 6-9 / 11-12 / 13+ HL.
 • (Cue-bid) viser 12+HL og spørger konventionelt om hold i © og / eller 4-farve i ª.

Svar til oplysningsdoblingen når 3.Hånd melder "positivt"
Åbner
2.Hånd
D
3.Hånd
4.Hånd
? ?
 
 • Med en svag hånd må 4.Hånd gerne melde pas, for nu er risikoen for at spille D væk.
 • / / viser en positiv hånd på 6-9 HL.
 • Da det ikke har mening at strafdoble et modstanderfit på lavt niveau, er det en god aftale at D viser fra 10 HLF og 4-4 i major. Dobler er en såkaldt svardobling.
 • 2ut viser hold i § og 11-12 HL uden 4-farve i major.
 • 3ut viser hold i § og 13+ HL uden 4-farve i major.

 
·  Pas viser en svag hånd.
·  / / lover 6-9 HLF.
·  D er en svardobling, når modstanderne har støttet hinanden i en farvekontrakt.

 
Åbner
2.Hånd
D
3.Hånd
4.Hånd
? ?
 
 • 1ut viser 6-9 HL og hold i §, idet makker sættes til hold i ª, som han jo indirekte har meldt med sin dobling.
 • er en positiv melding, der viser 4+farve og 6-9 HLF.
 • Det er rimeligt at melde pas med en ringe hånd.
 • D viser en god hånd med ª-trumfstik bag på 1ª meldingen.

 
·  Pas viser en svag hånd.
·  / lover 6-9 HLF.
·  D er et forslag til strafdobling.

 
Åbner
2.Hånd
D
3.Hånd
1ut
4.Hånd
? ?
 
 • og er meldinger, der udtrykker ønske om at konkurrere om kontrakten. F.eks. med ªJ9642 ©62 ¨J §A9862.
 • Det er rimeligt at melde pas med en ringe hånd.
 • D viser en god hånd med 8+H og er strafbetonet.

 
·  Pas viser en umulig hånd.
·  / lover 6-9 HLF.
·  D er et forslag til straf.

Svar til oplysningsdoblingen når 3.Hånd redobler
Åbner
2.Hånd
D
3.Hånd
RD
4.Hånd
? ?
 
 • De tre første hænder råder over mindst 34 HL, så der kan ikke være meget tilbage til 4.Hånd.
 • Svarers RD er tegn på, at fjenden ønsker at strafdoble en misfit kontrakt. Det drejer sig derfor om at finde sammen i en kontrakt, fjenden ikke tør strafdoble.
 • Hvis 4.Hånd kan se, hvad der er den bedste farve, bør han melde den nu - selv uden point.
 • Ellers må han ved pas overlade det til makker.
  Sig pas med ª7 ©T954 ¨5432 §J986. Så vil makker vælge bedste minor.

 
 • = 4+farve, kan være meget svag.
 • / = 4+farve, helt ned til 0 H, ren præferencemelding.
 • Pas = højst 3 kort i ª, 4-4 i § og ¨, måske 0 H. Makker må ikke sige pas.

Åbner
2.Hånd
D
3.Hånd
RD
4.Hånd
? ?
 
 • Meld med ª4 ©T9 ¨T6542 §K9743.
  Dette er ikke en positiv hånd. De tre andre hænder har lagt beslag på pointene.

Åbners anden melding
Åbner

? ?
2.Hånd
D
Svarer
pas
4.Hånd
 
 • Makker er svag, og normalt er der så ikke udgang på åbners side.
 • Derfor kan åbner melde pas med helt op til 20 H.
 • Melder åbner igen, er det for at konkurrere om kontrakten, og det kan han gøre ved (6-farve) eller / (4+farve og 5 kort i ©) på selv en svagere hånd.
 • D er ikke straf, for modparten kan jo sagtens have et ª-fit og hovedparten af styrken. D viser en trefarvet hånd med korthed i ª, en oplysningsdobling, for modstanderne har jo fundet et ª-fit.

 
·  Pas = jævn hånd 12-20 H.
·  1ut = 19-20 H, hold i ª.
·  Farve = skæv hånd, 12-20 H.
·  D = Alle farver undtagen ª.

 
Åbner

? ?
2.Hånd
D
Svarer
1ut
4.Hånd
pas
 
 • 1ut fra svarer viser 6-9 HL, og åbner er hermed kaptajn.
 • Havde svarer i stedet meldt 2ut, var det jo Truscott, altså støtte til © og 11-12 HLF.

 
Åbner

? ?
2.Hånd
D
Svarer
RD
4.Hånd
pas
  ·  RD viser fra 10 HL og højst tre kort i ©.
·  Det er meningen, fjenden skal strafdobles, hvis de ender i en skidt kontrakt.
 • Med 12 rigtige Honnørpoint, bør åbner derfor melde pas,
  f.eks. ªAKQ8 ©AJ73 ¨J86 §53
 • En farvemelding viser en åbningshånd, som kun er det i kraft af at tælle Længdepoint med. Hånden har kun 9-11 Honnørpoint.

 
·  Pas = Mindst 12 H og styrke.
·  Farve = 9-11 H og svaghed.

Oplysningsdoblerens anden melding
Åbner

pas
2.Hånd
D
? ?
Svarer
RD
4.Hånd
pas
 
 • Meld med ª9543 ©Q8 ¨AQ97 §KQT, idet 4. hånd beder dig om at melde bedste minor.

Tilbage til lektion 1... 36 37 38 39 40   Frem til lektion 42 43 44 45 46 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 4. december 2012.