Lektion 43
 

Når der bliver meldt 1ut
Åbning 1ut
Åbner
1ut
2.hånd Svarer 4.hånd
 • 1ut viser 12-14 HL, jævn hånd, dog ikke 5-farve i major.
 • 1ut D viser 14+ HL og en jævn hånd eller 17+ HL med en anden fordeling. Spiller fjenden Bridgevejen, hvor 1ut-åbning er 15-17 HL, viser 1ut D dog altid 17+ HL.
  1ut D er forslag til straf.
 • En indmelding over 1ut viser en skæv hånd; se lektion 42.

Indmelding 1ut
Åbner
2.hånd
1ut
Svarer 4.hånd
 • Indmelding 1ut viser 15-18 HL, her hold i ©, jævn hånd, dog ikke 5-farve i major.
 • Med en svagere jævn hånd, må man melde pas, med mindre den er egnet til en oplysningsdobling.
 • Med en stærkere jævn hånd dobler man først og melder ut i næste runde.
 • 1ut D er straf.
 • 1ut viser 6-9 HL med 6-farve i §.

Svaret 1ut
Åbner

2.hånd
pas/
pas
Svarer
1ut
4.hånd
pas
 • pas 1ut er i princippet en nødmelding, der blot viser 6-9 HL uden 4+farve i ª og højst 3 kort i ©.
 • 1ut viser stadig 6-9 HL, men nu hold i ª.
 • Åbners 2. melding viser 5+farve i © og 4+farve i §.
 • i anden melderunde viser stadig 6-9 HL, men med 6+ kort i ¨, og åbner gør normalt klogt i at melde pas.

1ut over makkers oplysningsdobling
Åbner
2.hånd
D
Svarer
pas
4.hånd
1ut
 • 1ut viser 6-9 HL, uden 4 kort i ª.
Åbner
2.hånd
D
Svarer
4.hånd
1ut
 • 1ut viser 6-9 HL med hold i ©, idet 2.Hånd har vist hold i ª.

1ut over makkers indmelding
Åbner
2.hånd
Svarer
pas
4.hånd
1ut
 • Nu er 1ut en konstruktiv melding: 10-13 HL, hold i © og kun to kort i ª.

1ut efter to mellemliggende pas
Åbner
2.hånd
pas
Svarer
pas
4.hånd
1ut
 • Gode spillere, der kan deres meldesystem, har 1ut til at betyde 11-14 HL, hold i fjendens farve, her ©, uden at kunne melde ind eller oplysningsdoble.
 • 4-hånd er i en såkaldt slutpassituation, og derfor meldes der mere agressivt, inden meldeforløbet slutter. Dels kan makker have helt op til 16 HL, og dels skal modparten presses op i meldinger.
 • Svarsystemet over indmelding 1ut i slutpassituationen er det samme som over åbning 1ut og 1ut-indmelding i anden hånd.
 • Med 15-18 HL og en jævn hånd, må man først oplysningsdoble, og så melde ut i næste melderunde.

1ut efter to farver fra modstanderne er usædvanlig sans
Åbner
2.hånd
pas
Svarer
4.hånd
1ut
 • Gode spillere har 1ut til at betyde op til 12 HL og 5-5 i de umeldte farver. Modparten råder jo over mindst 18 HL, så der er ingen grund til at få snuden for langt frem med en jævn hånd.
 • 1ut som en naturlig melding har ingen fornuftig mening.
 • Med en stærkere hånd vil 4.hånd derimod oplysningsdoble eller melde 2ut, som også viser de umeldte farver fordelt 5-5.
 • 1ut kaldes også "fattigmandskøbenhavner".

Tilbage til lektion 42           Frem til lektion 44

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 21. maj 2011.