Lektion 46 - Signaler i modspil
Har du aftalt med din makker, hvad ©9 betyder ?
  • Er det kald eller afvisning i © ?
  • Eller viser det et lige eller et ulige antal © ?
  • Eller er det bare et tilfældigt kort ?

Hvad ville ©4 betyde ?

Vi vil i det følgende se på tre forskellige situationer.

Kald / afvisning
Når makker spiller Es, Konge eller Dame ud, er han ofte interesseret i, om du har en nabohonnør. Hvis du har den, skal du kalde. Hvis du ikke har den, skal du afvise.

Man kan kalde med et lille kort eller med et stort kort. Man afviser så ved at gøre det modsatte.

Det er moderne at kalde med et lille kort.
Det er gammeldags at kalde med et stort kort.
At kalde med et lille kort hedder "omvendt kald".Markering
Markering vil sige, at du prøver at fortælle makker, om du har et lige (2, 4, 6) eller ulige (3, 5, 7) antal kort i farven.

Det fortælles du ved hjælp at et højt kort eller et lavt kort.

Traditionelt viser et højt kort et lige antal og et lavt kort et ulige antal.

Moderne markeringer bru­ger det omvendte princip: Et lille kort viser et lige antal. Betegnelsen er "omvendte" markeringer eller "Malmø".

Markering
I al fald mod en slem er det en mægtig god idé at spille med markeringer, for så kan din makker regne ud om spilfører har 1 eller 2 i farven.Præference
Næsten alle spiller med præference-signalet, når det er klart at hverken kald / afvisning eller marke­ring fører nogen vejne.

Det er specielt tilfældet, når bordet kun har en singleton i udspilsfarven.

Præference-signalet (Lavinthal) bør kun benyttes, når det er helt klart, at der hverken er tale om kald / afvisning eller markering.

Præference
Et lille kort viser værdier i den lavest rangerende farve, der ikke er trumf, og som heller ikke er udspilsfarven.

Et højt kort viser tilsva­rende værdier i den højst rangerende farve af de to, der er tilbage, når man ser bort fra den spillede farve og trumffarven.

Præferencesignalet bruges ret sjældent.Tilbage til lektion 45           Frem til lektion 47

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: kristian.valsted@get2net.dk

Opdateret den 15. juli 2004.