Lektion 32
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-32.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 27 28 29 30 31   Frem til lektion 33 34 35 36 37 ... 51


Den stærke -åbning og svarene hertil
En jævn 23-24 HL-hånd åbnes med
 • Planen er at melde 2ut i anden melderunde over svarers næsten obligatoriske .
 • En sjælden gang har åbner en jævn hånd og 27-28 HL, og så er planen at springe til 3ut over svarers relæmelding .
 • Åbners 2ut eller 3ut i anden melderunde viser en jævn hånd; der kan godt være 5-farve, selv i major.
 • En skæv hånd med udgang pånær 1-2 stik (eller 21-25 HL) åbnes med
  • Planen er at melde den længste farve i anden melderunde.
  • Mangler der kun 1-2 stik til udgang i en farvekontrakt, åbner man altså med , og der behøver ikke være 21 HL. Faktisk åbner vi tit med på en hånd, der har en solid 6-farve i major og 19-20 HL, hvor vi mener at kunne tælle 8 stik. Det betyder, at makker kan regne med 17-18 HL, når man åbner 1 i major og i anden melderunde springer til 3 i major.
  • Kan man ikke tælle stik, åbner man med med 21-25 HL.
  • Når åbner melder farve i anden melderunde over relæsvaret , er der hermed vist en skæv hånd. Det kan være en 6-farve. Er det kun en 5-farve, er der en 4-farve ved siden af.

  Mulige svar til en -åbning
  • Svaret 2ut
   • viser 8-9 HL (evt. 10 dårlige HL) og en jævn hånd dog uden 5-farve i major.
   • Herefter er åbner kaptajn.
   • Da 2ut er den første naturlige melding, bruger vi Staymankomplekset. fra -åbneren spørger altså makker om 4-farve i major.
    Se et helt spil Stayman
  • Svaret /
   • viser fra 8 HL og en 5-farve.
   • Åbner skal forsøge at beskrive sin styrke og fordeling.
    • Støttemeldingerne / viser, at man skal nøjes med udgang, hvis svarer kun har 8-9 HLF. Åbner må ikke støtte til / , for så er der ikke plads til kontrolmeldinger, såfremt svarer har mere end minimum.
    • Et spring i ny farve er en kontrolmelding, der accepterer svarers farve som trumf, og som er med på slem selv med minimum hos svarer, når blot modparten ikke kan starte med 2 stik.
    • 2ut fra åbner viser 23-24 HL og kun 2 kort i svarers meldte farve.
    • Ny farve uden spring viser en skæv hånd uden fit til svarer.
  • Svaret /
   • viser fra 8 HL og en 6-farve og ingen 4-farve i major ved siden af.
  • Svaret
   • er en afventende melding.
   • Vi siger også, at er en relæmelding, da den tillader åbner at beskrive sin hånd ganske præcist, hvorefter svarer bliver kaptajn.
   • Svaret bruges, hver gang man ikke kan bruge de svar, der er beskrevet ovenfor.
   • kan dække over en svag hånd, og det er i sagens natur ganske almindeligt.
   • Men det kan også være en ganske stærk hånd, f.eks. kan man jo hverken melde sans eller farve med ªA965 ©7 ¨Q54 §QJ542, for hånden er ikke jævn, har ingen 5-farve i major og heller ikke en 6-farve i minor. Man er nødt til at anvende relæet .

  Vest

  Nord
  pas
  pas
  Øst

  pas
  Syd
  pas
  pas
  • er enten en 6-farve i ª med 8 stik på egen hånd eller en 5-farve i ª med en 4-farve ved siden af.
  • Østs pas viser 0-½ stik. F.eks. med ªJ84©83¨8543§J832.
   Med præcis 1 stik ville Øst melde og med 2-3 stik .

  Vest  pas
  Nord
  pas
  pas
  pas
  pas
  Øst

  4ut
  Syd
  pas
  pas
  pas
  • Springet til er en kontrolmelding med © som trumf.
  • 4ut spørger om esser. Øst har ingen kontrolproblemer i § og ¨.
  • Med viser Vest tre esser (ud af fem).

  Vest
  pas
  Nord
  pas
  pas
  pas
  pas
  pas
  Øst


  4ut

  Syd
  pas
  pas
  pas

  pas
  • viser 5+farve i ª og, at der højst er to ©-kort hos Vest.
  • fastlægger ª som trumf og giver plads til kontrolmeldinger.
  • viser kontrol i §.
  • 4ut viser kontrol i både ¨ og © spørger samtidig om antallet af esser.
  • viser 3 esser, når man spiller med Blackwood-Morrow konventionen.

  Vest
  pas
  Nord
  pas
  pas
  pas
  pas
  pas
  Øst


  4ut
  Syd
  pas
  pas
  pas
  pas
  • viser en 5+farve.
  • Et spring til er den lavest mulige kontrolmelding. ª fastlægges samtidig som trumf.
  • viser kontrol i © og manglende kontrol i ¨.
  • Når Øst bruger 4ut es-spørgemelding, garanterer det samtidig kontrol over ¨-farven.
  • Desværre har Vest kun to esser, og da der åbenbart mangler to esser, må Øst melde af i .

  Se tre spil : Spil 1 Spil 2 Spil 3 Spil 4

  Tilbage til lektion 1... 27 28 29 30 31   Frem til lektion 33 34 35 36 37 ... 51

  Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


  © Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

  Sidst revideret den 12. august 2012.