Lektion 30
Spil 45 spil med lektionens tema. Du kan downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-30.INI. Se hvordan ved at klikke på Bridge Class billedet til højre.

Tilbage til lektion 1... 25 26 27 28 29   Frem til lektion 31 32 33 34 35 ... 51


Slemundersøgelser når man spiller med trumf

Når kaptajnen kan regne ud, der er styrke nok til at melde slem, vil han som regel undersøge, om det nu alligevel går an.
De største farer er, at modparten kan starte med Es Konge i samme farve eller med to Esser. Modparten kan jo nemt have 8 H-point, selv om slemsiden har 33 HLF.
Kaptajnen har to redskaber til at undersøge, om der skal meldes slem: Kontrolmeldinger og Es­spørgemeldinger.
Kaptajnens makker kan hjælpe kaptajnen med at få færten af slem ved at afgive en hjælpekon­trolmelding.

En kontrolmelding er en farvemelding uden for trumffarven, der umuligt kan være naturlig. Dette kunstige "cue-bid" fortæller, at modstanderne normalt ikke kan starte med to stik i den farve. En kontrolmelding viser altså Es, Konge, renonce eller singleton i farven.
Åbner

1ut

??
2.Hånd
pas
pas
pas
Svarer


4.Hånd
pas
pas
pas
er som bekendt en kunstig melding, der kun fortæller, at svarer har 5-farve i ª. (Hvis svarer var interesseret i en §-kontrakt, havde han meldt i stedet for .) Åbners viser 3-kortstøtte til ª og minimum (15-16 HLF). Nu er fra svarer en kontrolmelding, der siger, at der skal meldes slem, med mindre fjenden kan starte med to stik, og meldingen lover kontrol med §: Dvs. fjenden kan højst starte med et stik i §. Desuden siger meldingen, at svarer har et kontrolproblem i ¨ eller i ©.
Åbner

1utpas
2.Hånd
pas
pas
pas
pas
pas
pas
Svarer4ut
4.Hånd
pas
pas
pas
pas
pas
Efter må åbner beskrive sin hånd: (den aktuelle melding) viser kontrol i ¨, ville vise kontrol i ©, men ikke i ¨, og ville benægte kontrol i både ¨ og ©.
4ut spørger om antal esser, da det nu er afklaret, at fjenden ikke kan starte med to stik i en sidefarve. (Svarer må have kontrol i ©, for uden ville kan have meldt i stedet for 4ut.)
viser to esser, og må garantere mindst to esser. Med kun et es hos åbner ville svarer stå af i .
Blackwood-Morrow-4ut spørger makker om antal esser
Blackwood-Morrow bruges kun, når der er fastlagt en trumf.
I sans spiller vi ikke med Blackwood-Morrow-4ut, men med kvantitativ 4ut. Med minimum skal makker sige pas til kvantitativ 4ut.
Men det må han bestem ikke til Blackwood-Morrow-4ut.
Svarene er:
viser 0 eller 4 esser. viser 1 eller 5 esser. viser 2 esser. viser 3 esser.
I en trumfkontrakt er der fem esser, idet trumf Konge tæller som et es.
Hjælpekontrolmelding afgives af kaptajnens makker for at vise (super)maksimum.
Så kan kaptajnen afgøre, om slem er en overvejelse værd.
Åbner

2ut

pas
2.Hånd
pas
pas
pas
pas
Svarer


4.Hånd
pas
pas
pas
Åbners er en hælpekontolmelding, der viser kontrol i © og accepterer ª som trumf. Desuden vises der 19 HLF (super­maksimum).
Men svarer er ikke interesseret i slem og melder af i .
Med interesse for slem kunne kaptajnen kontrolmelde, hvis han havde et kontrolproblem i en sidefarve, eller han kunne spørge om esser med 4ut.

Se hele spil : Spil 1 Spil 2 Spil 3

Tilbage til lektion 1... 25 26 27 28 29   Frem til lektion 31 32 33 34 35 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 31. december 2011.