Lektion 27
Spil 45 spil med lektionens tema. Du kan downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-27.INI. Se hvordan ved at klikke på Bridge Class billedet til højre.

Tilbage til lektion 1... 22 23 24 25 26   Frem til lektion 28 29 30 31 32 ... 51


Svarers 2. melding, når åbners 2ut = 17-18 HL og jævn hånd

Når svarer har en 6-farve i major, tæller han L-point i langfarven, men ikke F-point.
· 4 i major viser point til udgang og er en stopmelding.
· 3 i major viser minimale værdier, som åbner normalt passer til. Åbner kan dog hæve til 4 med 3-kortstøtte og supermaksimum, dvs 19 HLF.
I vurderingen bruger vi princippet om, at vi ikke melder en majorudgang, når der højst er 26 HLF tilsammen.
Når svarer har en 5-farve i major. tæller han L-point i langfarven, men ikke F-point.
· 3 i en umeldt minor viser 8+ HL og er krav. Der er ikke vist længde i den meldte minorfarve, men kun 5-farve i svarers major. Svarer spørger åbner, om der er 3-kortstøtte eller ej.
Se et helt spil : Spil 1
· i anden omgang efter i første over åbners minoråbning beder åbner vælge mellem © og ª. Svarer har vist 5-5 i begge majorfarver.
· 3 i åbners minor viser minorstøtte og 5 kort i den meldte majorfarve på en minimumshånd, som kun må hæves til 4 i major med supermaksimum.
· 3 i svarers egen major er et ønske om at spille dér. Der vises ikke en 6-farve. Vurderinger er, at selv på en 5-farve er det den eneste måde at få stik i farven. Åbner må hæve til 4 med 3-kortstøtte og supermaksimum.
Når svarer har 4-farve i major
· 4ut er kvantitativ sans, dvs. opfordring til 6ut.
· 3ut er en stopmelding.
Når svarer har 3-kortstøtte til åbningsmeldingen
· viser 3-kortstøtte til åbners ©-melding med 8+ HL og er krav.
Svarer kan have 5-farve i sin meldte ª-farve.

Svarers 2. melding, når åbners 3ut = 19-20 HL og jævn hånd
Åbner kan dog også have en skæv hånd med 6-farve i § eller ¨,
hvor genmeldingen eller kun ville vise 17-18 HLF.

Når svarer har en 6-farve i major
· 4 i denne major er en stopmelding.
Når svarer har en 5-farve i major
· i anden omgang efter i første over åbners minoråbning beder åbner vælge mellem © og ª. Svarer har vist 5-5 i begge majorfarver.
· Ellers er man nødt til at passe og håbe det bedste.
Når svarer har 4-farve i major
· Når man ikke vil videre mod slem, er man nødt til at passe.
Når svarer har 3-kortstøtte til åbners major, som kun kan være i ©.
· Uden sleminteresse kommer kun pas på tale. Der er jo ikke meldeplads til at undersøge om åbner skulle have 5-farve.

Vi ser, at jo højere åbner melder, des færre muligheder har svarer for at undersøge en række eventualiteter.

Tilbage til lektion 1... 22 23 24 25 26   Frem til lektion 28 29 30 31 32 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 31. december 2011.