Kontrolmeldinger i

  • En kontrolmelding i en farve (uden for trumffarven) afgives med henblik på at komme i en trumf-slem og fortæller, at modstanderne ikke kan starte med at tage to stik i den farve blot ved at spille A og K.
  • Den, der afgiver en kontrolmelding i en farve, har altså enten førstekontrol (dvs. A eller renonce) eller andenkontrol (dvs. K eller singleton) i farven.
  • En kontrolmelding skal afgives så lavt som muligt, uden at den dog må kunne misforstås som en ægte farvemelding.
  • Springes en farve over, betyder det, at »overspringeren« mangler kontrol i den.
  • Det er som regel kaptajnen, der afgiver en kontrolmelding.

En kontrolmelding kaldes også et cue-bid.
Men et cue-bid kan også være en melding i modpartens farve ofte med henblik på at komme i 3ut.

Se også lektion 30

Se også hjælpekontrolmelding.


Tilbage startsiden


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst redigeret den 5. oktober 2017.