Lektion 29
Spil 45 spil med lektionens tema. Du kan downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-29.INI. Se hvordan ved at klikke på Bridge Class billedet til højre.

Tilbage til lektion 1... 24 25 26 27 28   Frem til lektion 30 31 32 33 34 ... 51


Svarers 2. melding, når åbners 2ut = 15-17 HL og jævn hånd

Det karakteristiske for meldeforløbene i de følgende eksempler er, at begge parter ved, at der er point nok til udgang. Åbner har nemlig vist 15-17 HL, og svarer har vist minimum 10 HL.
En logisk følge at dette er, at
alle meldinger under udgang er krav
- også selv om en farve har været meldt før.
Åbner

2ut
? ?
2.Hånd
pas
pas
Svarer

4.Hånd
pas
pas
Svarers spørger om 4 eller 5 kort i © efter samme princip som i lektion 26 (når åbners 1ut viser 15-16 HL) og lektion 27 (når åbners 2ut viser 17-18 HL).
Åbner kan vælge mellem (4-4 i © og ª), 3ut (ikke 4-farve i ª og ikke 5-farve i ©) og (5-farve i ©).
Se et helt spil.
Åbner
2ut
? ?
2.Hånd
pas
pas
Svarer

4.Hånd
pas
pas
viser 4-farve i ª (og en længere §-farve naturligvis) for på den måde at få undersøgt et 4-4-fit i ª. Åbner kan jo snildt have 4-4 i major på en jævn hånd.
Åbner

2ut
2.Hånd
pas
pas
Svarer

4.Hånd
pas
pas
Dette meldeforløb kan være en fortsættelse af det første på siden. Nu får vi svar på spørgsmålet, om åbner har 5-farve i © eller ej. fra åbner ville vise 5-farve, og 3ut ville vise 4-farve. Men hvad med ? Det må simpelthen vise 4-4 i ª og ©. tager højde for, at svarer skulle have tre kort i ©, fire i ª og fem i ¨.
Åbner
2ut
? ?
2.Hånd
pas
pas
Svarer

4.Hånd
pas
pas
Da svarers og åbners 2ut etablerer udgangskrav, er krav. Hvis svarer havde 6 kort i © og kun ville i udgang, skulle han melde .
viser enten 5 kort i © og 3 kort i ª med henblik på udgang eller 5-6 kort i © med sleminteresse. Åbner beskriver sin hånd således:
  • = 2 kort i © og 5 kort i ª.
  • 3ut = 2 kort i © og 4 kort i ª.
  • = 3 kort i © og minimum.
  • / = 3 kort i © og maksimum. Den meldte farve er en hjælpekontrolmelding.
Åbner
2ut
2.Hånd
pas
pas
pas
Svarer


??
4.Hånd
pas
pas
Åbners viser 5 kort i ª og kun 2 i ©.
Svarer melder herefter således:
  • = 3 kort i ª og 5 kort i © og kun interesse for udgang.
  • / = Den meldte farve er en kontrolmelding på vej mod slem. Åbner skal melde, som om ª er trumf. Se et helt spil.
  • = 6 kort i © og sleminteresse - men kun, hvis åbner har maksimum.
Åbner
2ut
??
2.Hånd
pas
pas
Svarer

3ut
4.Hånd
pas
pas
Svarers 3ut viser 2 kort i ª og fem kort i ©.
Med tre kort i ª og fem i © ville han have meldt .
Med tre kort i ª og fire i © ville han have meldt .
Med to kort i ª og fire i © ville han med fire kort i en minor have meldt / i første runde i stedet for .
Med tre kort i © kan åbner derfor trygt melde og ellers pas.
Åbner
2ut
? ?
2.Hånd
pas
pas
Svarer

4.Hånd
pas
pas
har vi i lektionerne 25 og 27 lært skulle være en kunstig melding. Men dengang etablerede genmeldingen ikke en kravsituation. Som vi har set i ovenstående eksempler, er alle farvemeldinger fra svarer på 3-trinnet krav. Derfor har vi ikke brug for kunstige meldinger. er naturlig (viser en §-farve), men stadigvæk vises der 5-farve i ©.
Vi kan desuden slutte, at mindst er slemopfordrende. Der er jo ingen grund til at melde en farve, man slet ikke er interesseret i som trumf.

Tilbage til lektion 1... 24 25 26 27 28   Frem til lektion 30 31 32 33 34 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 11. august 2012.