Lektion 34
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-34.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 29 30 31 32 33   Frem til lektion 35 36 37 38 39 ... 51


Svarers tredje farve efter åbners 2 i egen farve
Hovedprincippet er: Ny farve er krav

Ny farve uden spring (svarers anden melding) viser

 • 11+ HL på 2-trinnet. Der garanteres en samlet styrke på 23 HL til at lande i 2ut
 • 13+ HL på 3-trinnet. En ny farve på 3-trinnet er krav til udgang
 • tvivl om, hvad slutkontrakten skal hedde
 • 5-farve i den først meldte farve
 • 4-farve i "anden"farven, hvis denne er i major
 • ikke nødvendigvis 4 kort, hvis "anden"farven er minor, men der garanteres hold i farven.
Vest


? ?
Nord
pas
pas
pas
Øst

Syd
pas
pas
 • viser 12-16 HL og er enten en 6-farve, eller også er det en 5-farve med en 4-farve ved siden af, som ikke kan meldes på grund af manglende "revers"styrke.
 • viser 4 kort i "anden"farven © og 5 kort i "første"farven ª. Mindst 11 HL. Det er vigtigt at melde , for åbner kan udmærket have 4-farve i ©.
 • Åbner beskriver herefter sin hånd efter devisen:
  Jo bedre hånd, jo kraftigere melding:
  • Støtte til med 14 HLF og 4 kort i ©.
  • Støtte til med 15-16 HLF og 4 kort i ©.
  • Hjælpekontrolmelding til (vær sikker på, at makker vil forstå) eller med 17-18 HLF og 4 kort i ©.
  • 2ut med 12-13 HL uden majorstøtte, men med hold i ¨.
  • 3ut med 14-16 HL uden majorstøtte, men med hold i ¨.
  • Nødstøtte til med 12-13 HL, 2 kort i ª og uden ¨-hold.
  • Støtte til med 14 HLF og 3 kort i ª.
  • Støtte til 3ª med 15-16 HLF og 3 kort i ª.
  • Støtte til med 17-18 HLF og 3 kort i ª.
  • med 12-13 HL uden majorstøtte og uden hold i ¨.
  • med 14-16 HL uden majorstøtte. Spørger om ¨-hold.
  Når åbner har beskrevet sin hånd i trin som vist her ovenfor, er svarer kaptajn.
  • Melder kaptajnen i tredje melderunde andet end pas under udgangsniveau, må åbner ikke sige pas.
  • Har både åbner og svarer en svag hånd, må kaptajnen i tredje melderunde sige pas.
Principper i åbners beskrivelse af sin hånd:
 • Støtte til svarers major har førsteprioritet. Der støttes i 3 trin. Det højeste trin kan være en hjælpekontrolmelding (viser altid støtte til "anden"farven).
 • 2ut og 3ut afhængig af styrken har andenprioritet. For at melde sans skal der være hold i den umeldte farve.
 • Tredjeprioriteten er at nødmelde.
  • Med en svag hånd må åbner enten nødstøtte svarers førstefarve på 2-trinnet eller genmelde sin egen 6-farve på 3-trinnet.
  • Med en stærk hånd meldes den fjerde farve uden at springe for at spørge, om svarer har hold der
De nøjagtige pointtal er nok ikke så væsentlige i praktisk spil, men de gælder, når du træner i Bridge Class.
Vest


¯
Nord
pas
pas
Øst

Syd
pas
pas
 • Denne gang har åbner bestemt ikke en ª-farve, da han ikke meldte i stedet for .
 • Måske har svarer (Øst) 5-farve i ª og 6-farve i ©. Måske har han kun hold i ª og dermed 5-farve i ©. En sansmelding ville ikke vise 5-farve i ©.
 • Nedenunder til venstre ser du en mulig åbningshånd og til højre åbners melding for at beskrive sin hånd.
 • ª9 ©QT6 ¨Q83 §AQT985 Støtte til viser 14 HLF og 3-kortstøtte i ©.
  Mange gange vil åbner i stedet for melde , for så har man nået en god kontrakt, når svarer ikke har styrke til at fortsætte.
  ª9 ©QT6 ¨A83 §AQT985 Støtte til viser 15-16 HLF og 3-kortstøtte i ©.
  Mange gange vil åbner i stedet for melde , for så vil den bedste kontrakt være nået i tilfælde af, at svarer ikke har styrke til at fortsætte.
  ª97 ©KT6 ¨AK §QJT985 Hop til viser 17-18 HLF og 3-kortstøtte i ©, kontrol i ¨ og manglende kontrol i §.
  Ofte vil åbner i stedet for melde 1ut for at vise 15-16 HL. Har svarer en svag hånd med 5-farve i © vil han melde , som så må hæves til .
  ª97 ©Q6 ¨KQ54 §AJT98 2ut viser 12-13 HL og hold i den umeldte farve ¨.
  ªK97 ©Q6 ¨J4 §KQT985 viser 12-13 HL og manglende hold i ¨.
  ªK97 ©K6 ¨J4 §AQJT98 viser 14-16 HL og manglende hold i ¨. er også en mulighed, der tager højde for, at Øst har 5-farve i ª.

  Se et helt spil : Spil 1

  Tilbage til lektion 1... 29 30 31 32 33   Frem til lektion 35 36 37 38 39 ... 51

  Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


  © Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

  Sidst revideret den 20. marts 2013.