Lektion 33
Spil 45 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-33.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 28 29 30 31 32   Frem til lektion 34 35 36 37 38 ... 51


Svarers anden melding med 6-farve,
når åbner enten har meldt 2 i sin egen farve eller har meldt en ny farve økonomisk
Vest

Nord
pas
pas
Øst

? ?
Syd
pas
 • Med genmelding af sin egen farve, her ¨, har åbner vist 12-16 HL og enten 6-farve i ¨
      eller 5-farve i ¨ og 4-farve i ©, idet reversmeldingen , ville vise 17-20 HL.
 • Hvad gør svarer nu med ªQJ9865 ©K32 ¨7 §QT3 ?
 • Det ligger nok lige for at melde . Det er også det, Acol Plus anbefaler.
      Men hvad med en svagere eller en stærkere hånd end den viste ?
 • Se et helt spil : 4. farve krav

  Svarers genmelding af egen farve, når åbner har meldt farve to gange på en forholdsvis svag hånd, lover
  • 6-farve. (Kun når åbner har meldt sans i anden runde, kan det være en 5-farve.)
  • 2 i egen farven viser 9-12 HL.
   • Så kan makker evt. opfordre med 3 i farven, således at vi kan skelne mellem minimum med 9-10 HL og maksimum med 11-12 HL.
  • Spring til 3 i egen farven viser 13-14 HL.
   • Denne melding må åbner passe til med udpræget misfit. Det kan nemlig være svært at hive stikkene hjem, når kommunikationen mellem hænderne er ringe.
   2 eller 3 i egen farve: Ifølge den røde Acol Plus bog viser 2 i egen farve 9-10 HL og spring til 3 11-12 HL. Dette presser imidlertid meldingerne op, så den fleksible ændring beskrevet ovenfor anbefales. Nyheden er også indarbejdet i Bridge Class.
  • Med en endnu stærkere hånd anbefales det først at melde en umeldt minor eller 4. farve krav.
  • Med en svagere hånd er det bedre at springe til 2 i første melderunde med 6-farve og 5-8 HL: Som alternativ kan det være ærgerligt at skulle passe med 6-8 HL i anden melderunde, især når 2 i pågældende farve viser sig at være den bedste kontrakt. Derfor anbefaler vi, at svarers spring til 2 i første melderunde skal beskrive en sådan svag 6-farve på 5-8 HL med misfit til åbningsfarven. Også dette strider mod den røde bog, hvor svarers spring i første melderunde skulle vise en stærk hånd på mindst 16 HL. Erfaringen har vist, at Acol Plus med sit kaptajnprincip egner sig dårligt til dette spring, for det bliver svært at afgøre, hvem der er kaptajn, idet meldeforløbet presses op. Men du bør aftale med din makker, hvad I så spiller med, for det er en forskel, der batter!
  Vest


  3ut
  Nord
  pas
  pas
  pas
  Øst


  pas
  Syd
  pas
  pas
  pas
  • Vest har med (økonomiske melding, da den er lavere end ) på det tidspunkt i meldeforløbet vist 12-18 HL.
  • viser 13-14 HL og 6-farve i ª.
  • Endelig viser 3ut højst 1 kort i ª og hold i den umeldte farve ©.
  • Åbners hånd kunne være: ª7 ©KQ32 ¨AQ75 §QT93. Åbner melder ikke i stedet for , da er revers (17-20 HL).
 • Svarers hånd kunne være: ªKQT985 ©J86 ¨KJ §J8.

 • Vest


  Nord
  pas
  pas
  pas
  Øst


  pas
  Syd
  pas
  pas
  pas
  • Vest har med (økonomiske melding, da den er lavere end ) på det tidspunkt i meldeforløbet vist 12-18 HL.
  • viser 9-12 HL og 6-farve i ª.
  • Endelig viser 2-3 kort i ª og 17-18 HLF.
  • Åbners hånd kunne være: ªQ4 ©AQ742 ¨AKJ4 §95.
 • Svarers hånd kunne være: ªAKJT73 ©9 ¨752 §J84.

 • Vest


  Nord
  pas
  pas
  pas
  Øst


  pas
  Syd
  pas
  pas
  pas
  • Åbners viser 12-16 HL med f.eks. ªQ4 ©KQ6542 ¨A75 §K3
   eller 12-14 HL med f.eks. ªJ3 ©KJT84 ¨Q64 §AQ9.
  • opfordrer til udgang.
  • Svarer har åbenbart kun 9-10 HL, da han melder pas til .
   Østs fordeling kunne være ªAT9865 ©7 ¨KT8 §T85.
  Vest

  Nord
  pas
  pas
  Øst

  ? ?
  Syd
  pas
  • Åbner har vist mindst 5 kort i © og mindst 4 i §.
  • Med ªAT986 ©7 ¨KQT8 §T85 er Øst i en kedelig situation:
   • ville vise 6-farve, og der er kun 5.
   • 2ut ville vise 11-12 HL, og der er kun 10.
   • , fjerde farve krav, ville vise mindst 13 HL.
   • Pas er uheldig med 15-18 HL hos åbner.
   • Den bedste nødmelding viser 9-10 HL og §-støtte, 4-kortstøtte ganske vist, men åbner kan jo have 5-farve.
    • Siger Vest nu pas til , kan han nok nå at trumfe et par ©-kort.
  Se et helt spil Spring i egen 6-farve

  Tilbage til lektion 1... 28 29 30 31 32   Frem til lektion 34 35 36 37 38 ... 51

  Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


  © Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

  Sidst revideret den 16. maj 2012.