Lektion 24
Spil 45 spil med lektionens tema. Du kan downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-24.INI. Se hvordan ved at klikke på Bridge Class billedet til højre.

Tilbage til lektion 1... 19 20 21 22 23   Frem til lektion 25 26 27 28 29 ... 51


Stayman-konventionen over åbning 1ut og indmeldingen 1ut

spørger, om åbner har en major 4-farve

I lektion 23 så vi, hvordan svarer melder med en langfarve i major og med samlet styrke stor nok til udgang.

 • Med en 6-farve meldes udgangen straks, da åbner jo har mindst 2 kort i enhver farve.
 • Med en 5-farve spørger 3 i den pågældende majorfarve, om åbner har støtte (3-4 kort) eller ej (kun 2 kort).
Nu skal vi se, hvordan man
 • undersøger tilstedeværelsen af et 4-4 fit, når udgang er sikker eller mulig
 • med en opfordrende hånd med 5-farve eller 6-farve i major undersøger, om åbner har maksimum eller minimum.
I begge situationer bruger vi konventionelt Stayman , som altså ikke viser noget om §-farven.
Brugen af Stayman viser altid interesse for mindst én major-farve.
Åbner 2.hånd Svarer 4.hånd Beskrivelse af meldingen
1ut
pas pas benægter både 4-farve i © og i ª.
1ut
pas pas viser 4-farve i © og udelukker ikke 4-farve i ª.
1ut
pas pas viser 4-farve i ª og benægter 4 kort i ©.
1ut
pas
pas

2ut
pas 2ut er opfordrende svarende til at melde 2ut straks.
Nu ved alle blot, at svarer har 4-farve i © og/eller i ª.
1ut
pas
pas

3ut
pas 3ut fortæller, at der er samlet styrke til udgang. Svarer har god samvittighed, nu da et 4-4-majorfit er undersøgt.
1ut
pas
pas

pas
pas pas fortæller, at Svarer har brugt "snyde"-Stayman for at ende i den bedste delkontrakt.
Svarer kunne f.eks. have ªB976 ©KT65 ¨DB853 §-
1ut
pas
pas

pas viser en opfordrende hånd med 5-6 kort i ©.
ville vise en parallelhånd i ª.
  Åbner må tage stilling til invitationen: Med kun doubleton i svarers major er den gode aftale at melde 2ut med 14 HL og ellers pas.
1ut
pas
pas

pas Et spring til er krav til udgang med 5-farve i © og 4-farve i ª.
Et spring til ville tilsvarende vise 5-farve i ª og 4-farve i ©.
 • Åbner må ikke sige pas.
Har svarer udgangsstyrke og 5-farve i den ene major uden 4-farve i den anden, går han ikke omvejen at Stayman-, men han melder sin 5-farve direkte på 3-trinnet som beskrevet i lektion 23.
1ut
pas
pas

2ut
pas Svarer har tydeligvis vist 4-farve i ª og inviterer.
 • Med 4-farve i ª, må åbner ikke glemme at melde eller afhængig af styrken.
Melder svarer 3ut i stedet for 2ut, har han en stærkere hånd, men stadig 4-farve i ª.
1ut
pas
pas

pas Svarer har en 5-farve i ª og en opfordrende hånd.
 • Dette må åbner reagere på. Med doubeton i ª må der kun meldes 2ut med maksimum.
1ut
pas
pas

pas er ikke et spring. Kun opfordrende med 5-farve i ©.
  Kaptajnen styrer mod udgang, evt. via Stayman-
 • med 13+HL startpoint.
  Den gode aftale er, at kaptajnen opfordrer til udgang
 • med 12 HL og en jævn hånd
 • med 11-12 HL og en skæv hånd, dvs. med mulighed for 2F-point i tilfælde af fit.
Åbner 2.hånd Svarer 4.hånd Beskrivelse af meldingen
pas 1ut
pas benægter både 4-farve i © og i ª.
1ut
pas
pas

pas
er tydeligvis "snyde"-Stayman.
Det kunne f.eks. være med ªA942 ©7 ¨D8754 §T82. Klik for hele spillet Stayman.

Tilbage til lektion 1... 19 20 21 22 23   Frem til lektion 25 26 27 28 29 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 11. december 2011.