Lektion 31
Spil 27 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-31.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 26 27 28 29 30   Frem til lektion 32 33 34 35 36 ... 51


Svarers 2 i ny farve over åbners 2. melding 1ut (15-16 HL)

Vi har tidligere behandlet 1ut (15-16 HL), nemlig i lektion 2, lektion 25, lektion 26 og lektion 30.
Da vi i lektion 30 har fået præsenteret nogle slemværktøjer, er vi nu i stand til at behandle det sidste hjørne i dette startmeldeforløb.
Vest

1ut
??
Nord
pas
pas
Øst

Syd
pas
pas
 • I modsætning til , der jo blot viser 5-farve i ª og etablerer udgangs­krav, så viser en ægte ¨-farve.
 • Med siger kaptajnen, at vi enten skal finde den bedste delkontrakt, eller også skal vi muligvis i slem.
 • Da et muligt svar fra åbner er 2ut, må vi af sikkerhedsmæssige grunde forlange, at kaptajnen har mindst 8 HL for at melde .
 • Kan kaptajnen kun se udgang i kortene med sin 5-farve i ª og sin 4-farve i ¨, skal han melde for at nøjes med at undersøge ª-støtte hos åbner. I en sådan situation har kaptajnen typisk 10-15 HL.
 • Med højst 33 HLF tilsammen afstår kaptajnen normalt fra at undersøge slem og nøjes med en udgangskontrakt.
Vest

1ut
2ut
Nord
pas
pas
Øst

Syd
pas
pas
 • 2ut viser, at åbner hverken har støtte i © eller i ¨.
 • Men der er hold i den eneste umeldte farve ª.
 • Uden ª-hold måtte Vest ty til nødmeldingen .
Vest

1ut
Nord
pas
pas
Øst

Syd
pas
pas
 • er en nødmelding, når der hverken er støtte i © eller i § og heller ikke er hold i ª.
 • kan også være 3-kortstøtte i © med minimum (15-16 HLF).
Vest

1ut
Nord
pas
pas
Øst

Syd
pas
pas
 • Spring til viser 3-kortstøtte i ª og supermaksimum = 17 HLF.
 • Med kun 15-16 HLF og ª-støtte ville åbner nøjes med
 • Bridge Class og parturnering foretrækker majorstøtte frem for minorstøtte.
Vest

1ut


pas
Nord
pas
pas
pas
pas
pas


Øst


4ut
Syd
pas
pas
pas
pas
 • viser 4-kortstøtte i ¨ og 16-17 HLF.
 • Var kaptajnen (Øst) kun interesseret i den bedste delkontrakt, ville han melde pas.
 • Aktuelt er Øst sleminteresseret. 4ut spørger om esser, og Vests to esser er nok til at vove slemmen.
 • Når kaptajnen bruger Blackwood (Bridge Class 1999) / Blackwood-Morrow (Bridge Class 2001-2003) uden forud­gående kontrol­meldinger, lover det kontrol i alle sidefarver.
 • Med et sidefarveproblem er det sikrest først at kontrolmelde.
  (i stedet for 4ut) ville vise kontrol i © og et problem i enten § eller ª. ville vise kontrol i ª og manglende kontrol i ©.

Tilbage til lektion 1... 26 27 28 29 30   Frem til lektion 32 33 34 35 36 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 25. december 2011.