Lektion 25
Spil 45 spil med lektionens tema. Du kan downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-25.INI. Se hvordan ved at klikke på Bridge Class billedet til højre.

Tilbage til lektion 1... 20 21 22 23 24   Frem til lektion 26 27 28 29 30 ... 51


Svarers 2. melding over åbners 1ut (15-16 HL) - Del 1

Krav eller ikke krav
Det er vigtigt at vide, hvornår man
1. skal melde pas F.eks. når makker som kaptajn afslutter med 3ut.
2. kan melde pas F.eks. når åbner melder 1ut, eller når kaptajnen spørger med 2ut.
3. ikke må melde pas F.eks. når svarers første melding er over åbning .

Følgende hovedprincip styrer svarers anden melding:
Ny farve er krav med mindre andet er aftalt eller ligger specielt i situationen
En tidligere meldt farve er ikke krav

Eksempler:
Åbner 2.hånd Svarer 4.hånd   Kommentarer til meldingerne
1ut pas   · Ifølge hovedprincippet er ny farve, her ª, krav. Åbner må ikke sige pas til .
1ut pas   · Her brydes princippet: skal normalt passes ud, da det er en kaptajnaftale.

pas
pas

pas · Ifølge hovedprincippet er en tidligere meldt farve, her ©, ikke krav. Åbner må godt sige pas til ,som spørger om maksimum / minimum.

pas
pas

pas
 
· Da (reversmelding) viser 16-20 HL, og lover mindst 10 HL, ligger det i sagens natur, at åbner ikke må passe til , selv om farven har været meldt før. Bridgelogisk er krav!

Svarers anden melding over åbners 1ut (jævn med 15-16 HL)
Åbner 2.hånd Svarer 4.hånd   Når svarer genmelder egen farve

1ut
pas
pas

pas
 
·
·
En tidligere meldt farve er ikke krav. viser 5+farve, og åbner melder normalt pas.
Men med 3 kort i ª og supermaksimum (dvs. 17 HLF) må han hæve til .

1ut
pas
pas

pas · er opfordrende (typisk med 9 HLF) til udgang med 6-farve i ª.

1ut
pas
pas

pas · er en slutmelding med 6-farve i © med mindst 10 HLF.
Åbner 2.hånd Svarer 4.hånd   Når svarer viser 5-5 i major og udgangsstyrke

1ut
pas
pas

pas · Svarer har vist 5-5 i major og beder åbner om at vælge mellem © og ª. Svarer melder godt nok en ny farve, men da det er udgang, er det ikke krav. F.eks. med ªQT9752 ©KJT82 ¨- §75.
·· Åbner præfererer til ª ved at melde og til © ved pas.
Pas med ªK3 ©AQ3 ¨Q92 §A9632.
Åbner 2.hånd Svarer 4.hånd   Når svarer melder ny minor på 3-trinnet

1ut
pas
pas

pas
 
· er ny farve og derfor krav.
Spring til ny minor er konventionel og skal alertes.
viser ikke ¨, men udelukkende 5-farve i ª.
Vil svarer vise en ¨-farve, skal det være med (krav).
·· Åbners viser tre ª-kort, mens 3ut kun viser to.
Selv om ª har været meldt før, er krav, fordi allerede er krav til udgang.

Tilbage til lektion 1... 20 21 22 23 24   Frem til lektion 26 27 28 29 30 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 31. december 2011.