Lektion 14
Spil 39 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-14.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 9 10 11 12 13   Frem til lektion 15 16 17 18 19 ... 51


Svarers 2. melding: 1ut, 2ut og 3 ut for at afgrænse hånden
Uden major-tilpasning kan svarer melde sans, når han har hold i den eneste umeldte farve.

Hold er mindst A, Kx, Qxx eller Jxxx i farven.

3ut viser hold i den eneste umeldte farve og 13-14 HL
2ut viser hold i den eneste umeldte farve og 11-12 HL
1ut viser hold i den eneste umeldte farve og 7-10 HL
Se et helt spil : Spil 1

I en senere lektion ser vi på, hvad man må melde uden hold i den eneste umeldte farve.

Åbner bliver kaptajn, når svarer melder sans i anden melderunde, fordi en sans-melding som altid afgrænser hånden præcist. Åbner kan så melde efter kaptajnprincippet.

Vests hånd Syd Vest Nord Øst Østs hånd
ªK6
©AJ62
¨K5
§KQ742
 
pas
pas
pas


2ut
pas
pas
pas
pas
pas

1ut
3ut
ªAT53
©K8
¨Q8632
§86

Med 17 HL kan kaptajnen opfordre med 2ut, og med 9 HL tager Øst imod invitationen.

Længdepoint (L) gives til en god langfarve, der indeholder 3 H eller flere. Vi tæller 1 L-point for hvert kort ud over fire i en god farve. Således har §KQ742 en pointværdi på 5 H + 1 L = 6 HL, mens ¨Q8632 kun tillægges 2 H + 0 L = 2 HL.

Langfarven forsøges normalt godspillet i en sans-kontrakt. Også i en trumf-kontrakt kan en langfarve ved siden af eller overfor trumffarven tit rejses til at give stik.

Et ekstra stik i trumf. Når man spiller med trumf, får man i gennemsnit et stik mere, end når man spiller den samme fordeling i sans, idet man gerne kan få en trumfning på den ene hånd. Sidder trumferne 4-4 kan man vælge, hvilken hånd der skal trumfes på.

Vests hånd Syd Vest Nord Øst Østs hånd
ªAK6
©QJ76
¨75
§AQJ2
 
pas
pas

pas
pas

pas
ªT93
©AK83
¨AJ6
§865

Spilfører kan trumfe en ¨ fra Vest på sin egen hånd og dermed få et ekstra stik.

Træk et point fra med 8 trumfer og skæv trumffordeling. Med trumferne 5-3 bliver der kun et ekstra stik, når det er hånden med tre trumfer, der kan trumfe. Trumfer man på hånden med 5 trumfer, får man ikke et eksta stik. Alligevel har man talt Fit-point både på den korte og den lange trumfhånd. Det kan være lidt flot at tælle både længdepoint og fitpoint på den trumflange hånd, og det er baggrunden for, at vi undlader at tælle Længde-point for den 5'te trumf i et 5-3-fit.

Vests hånd Syd Vest Nord Øst Østs hånd
ªKQ986
©62
¨KQ75
§A7
 
pas
pas
pas


pas
pas
pas


pas
ªJT5
©K83
¨A64
§K865

Det giver ikke et ekstra stik at trumfe en Øst-© med en af Vests 5 trumfer. I dette tilfælde tjener trumferne blot til at værne mod et ©-angreb. I en sanskontrakt ville spilfører med hjerterudspil ofte være værgeløs.
Vest tæller point således: 14 H + 1 L + 2 F – 1 L = 16 HF.

Når der er 9 trumfer. Sidder trumferne derimod 5-4, kan man muligvis trumfe to gange på den lange trumfhånd, så her trækker vi ikke længdepointet fra igen i trumffarven. Med en 6-farve over for en 3-farve, tæller vi 1 længdepoint for 6-farven.


Tilbage til lektion 1... 9 10 11 12 13   Frem til lektion 15 16 17 18 19 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Siden er sidst revideret den 28. marts 2013.