Lektion 22
Spil 21 + 18 spil, hvoraf halvdelen er med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpe­filen Saved Hands-22.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 17 18 19 20 21   Frem til lektion 23 24 25 26 27 ... 51


Oplysningsdoblingen
Oplysningsdobling viser
  • enten 12-16 HL og 4 farve i en major og mindst 3 kort i de andre umeldte farver
  • eller 17 HL+ og ukendt fordeling. Se lektion 41.
Makker regner i første omgang med 12-16 HL.
D  =  4-farve i © eller ª, måske i begge. I al fald 3 kort i den anden major og i ¨.
D  =  4-farve i © eller ª, måske i begge. I al fald 3 kort i den anden major og i §.
D  =  4-farve i ª. I al fald 3 kort i ¨ og i §.
D  =  4-farve i ©. I al fald 3 kort i ¨ og i §.

3. hånds forsvar mod oplysningsdobling
  • Med fit til åbner meldes lidt kraftigere end ellers for at forpurre fjendens kommunikation.
  • Uden fit, men med 6-9 HL og en 5-farve meldes denne - også på 2-trinnet.
  • Uden fit og uden 5-farve, men med 6-9 H meldes 1ut - selv med en 4-farve i major.
  • Uden fit og med mindst 10 HL melder 3. hånd RD.
D = 4-7 HLF. 4+farve i ©. Svagere end ellers og altså spærrebetonet for at sabotere fjendens kommunikation.
D = 8-9 HLF. 4+farve i ©.
D = 8-9 HLF. 5+farve i ©.
D 2ut 2ut = 11-12 HLF. 4+farve i ©. Virker spærrende. Åbner må ikke melde pas.
2ut kaldes Truscott og er en konventionel melding.
11-12 HL vises ved hjælp af RD.
D = 13-14 HLF. 4+farve i ©. Det er den sædvanlige Swiss-konvention, som vi også bruger med eller uden indmelding.
D = 15-16 HLF. 4+farve i ©.
 
D = 6-9 HL. 5+farve i §. Med 10+ HL ville man i stedet redoble.
D 1ut 1ut = 6-9 HL. Muligvis 4 ª-kort. Mindre end 4 kort i ©.
 
D RD RD = 10+ HL. Mindre end 4 kort i ©. Er oplæg til, at fjenden skal strafdobles.

Svar til oplysningsdoblingen, når 3. hånd siger pas
Der skal meldes, som om dobleren har 4-farve i de umeldte majorfarver.
Det betyder, at der skal tælles F-point, når der er fit.
D pas = 0-8 HLF. © er bedste farve.
D pas = 9-12 HLF. Herefter er dobleren kaptajn.
D pas 1ut 1ut = 6-9 HL. Hold i ©. Ikke fit i ª. Dobleren bliver kaptajn.
D pas 2ut 2ut = 11-12 HL. Hold i ©. Ikke fit i ª. Dobleren bliver kaptajn.
D pas 3ut 3ut = 13-14 HL. Hold i ©. Ikke fit i ª. Dobleren bliver kaptajn.
D pas pas pas = Næsten utænkeligt. Må vise en lang ª-farve, så spilfører får mange beter.
D pas = 12+HL. Udtrykker tvivl om, hvad kontrakten skal hedde.
Svar til oplysningsdoblingen, når 3. hånd melder
D pas pas = Ringe hånd.
D RD = 0+ HLF. © er bedste farve.
D RD pas pas = 0+ H. Beder dobleren melde sin bedste minorfarve. Han må ikke melde pas.
D = 6-9 HL, en konstruktiv melding.
D 1ut 1ut = 6-9 H og hold i ¨. Regn med, at dobleren har hold i ª.

Mere om oplysningsdobling i lektion 41

Tilbage til lektion 1... 17 18 19 20 21   Frem til lektion 23 24 25 26 27 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 24. november 2011.