Lektion 20
Spil 71 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-20.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 15 16 17 18 19   Frem til lektion 21 22 23 24 25 ... 51


Indmeldinger
Indmeldinger er til for at
 • få spillet
 • anvise makker et godt udspil
 • genere modpartens meldinger
Mindst to af de tre formål skal være tilgodeset for at melde ind.

Vi bekæftiger os med tre former for indmeldinger.
1ut viser
 • jævn hånd
 • 15-18 HL
 • hold i åbningsfarven
Farve uden spring viser
 • god 5+farve
 • 9-16 HL
 • jo svagere farve jo flere point
Oplysningsdoblingen viser
 • enten 12-16 HL, 4-farve i en umeldt major og 3+farve i de andre umeldte farver.
 • eller 17+ HL og ukendt fordeling.


Indmeldingen 1ut
viser altså større styrke end åbning 1ut, nemlig 15-18 HL, en jævn hånd og hold i åbningsfarven.
Det er for farligt at melde 1ut ind med op til 14 HL.

Forsvar mod 1ut-indmelding:
 • Dobler fra åbners makker er straf.
  Åbner har vist mindst 12 HL. Med 8 H eller mere ved svarer, at hans side råder over mindst 20 HL. Når modparten melder 1ut ind, vil 3. hånd derfor doble med 8+ H.
  Med 12+ H vil åbner lade doblingen stå (han melder pas). Med kun 10-11 H og en meget skæv hånd kan han overveje at melde igen, enten 2 i åbningsfarven eller en anden langfarve.
  Strafdobling er offensivens giftigste våben mod 1ut-indmelding.
 • Støttemeldinger (4-farve) og ny farve (6-farve !) viser 6-9 HL(F), selv når den ny farve meldes på 2-trinnet. - Dobler tager sig jo af alle stærke meldinger.
Eksempler:
Åbner
1§
2.hånd
1ut
Svarer
2¨
4.hånd Forklaring:
2¨ viser 6-farve og mindre end 8 honnørpoint, f.eks. med ªT654 ©65 ¨AQ9642 §5.
Åbner
1ª
2.hånd
1ut
Svarer
X
4.hånd Forklaring:
X viser fra 8 honnørpoint, f.eks. med ª43 ©KT ¨Q7532 §A974 eller med ª7 ©QJT7 ¨AJ62 §T972.

Når 3. hånd melder pas

 • 4.hånd kan som kaptajn regne ud, om udgang er håbløs, mulig eller sikker at melde.
 • De tre klassiske meldinger, der beskriver de tre kaptajnsituationer, er jo pas, 2ut og 3ut.
 • Men der er selvfølgelig andre, som præsenteres i rammen nedenfor:
Udgang skal ikke meldes
Kaptajnen har 0-7 HL
Udgang skal måske meldes
Kaptajnen har 8-9 HL
Udgang skal meldes
Kaptajnen har 10+ HL
 • pas uden 5 kort i ¨, © eller ª.
 • / / med mindst fem kort i den meldte farve.
 • 2ut inviterer til udgang, f.eks.
  med ªDT7 ©T5 ¨KB7 §D8732
 • 3ut uden 4+farve i © eller ª.
 • / viser 6+farve.
 • / viser 5-farve og udtrykker ønske om at spille enten 3ut eller / .

Disse meldinger benyttes også oven på åbning 1ut.

Vi vil senere udvide disse muligheder med Stayman-, der skal opfange de manglende situationer (finde 4-4 i major og tillade invitation med 5-farve i major).

Bemærk altså, at / / er stopmeldinger, mens / er krav til udgang.

Når 3. hånd dobler
4.hånd melder pas uden 5-farve og melder sin 5+farve ved / / / .


Tilbage til lektion 1... 15 16 17 18 19   Frem til lektion 21 22 23 24 25 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 10. januar 2013.