Lektion 17
Spil 39 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-17.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 12 13 14 15 16   Frem til lektion 18 19 20 21 22 ... 51


Med en stærk hånd viser åbner sin andenfarve som revers eller med spring
Åbners anden melding med en to-farvet skæv hånd, når svarer ikke støtter åbner, og når åbner ikke kan støtte svarer: Der meldes atter i farve, men hvilken?

Helst vil vi melde andenfarven. Derved viser vi 5 kort i førstefarven og 4 i andenfarven.

Melder vi den anden farve højere end to i åbningsfarven, presser vi makker op på tre-trinnet, hvis denne foretrækker førstefarven. Det kræver derfor særlig stor styrke: Minimum 17 HL, når svarer melder 1 i ny farve, og minimum 16 HL, når svarer melder 2 i ny farve. Åbners melding uden spring i ny farve på et niveau højere end to i åbningsfarven kalder vi revers (nogle kalder fænomenet en tretrinspresser).

Med en styrke, der ikke rækker til at melde revers, må åbner af nød melde 2 i sin åbningsfarve. Dette kaldes en simpel genmelding. Det er en nødmelding, fordi andenfarven holdes skjult.

Melder åbner sin andenfarve på et niveau lavere end to i åbningsfarven, er meldingen ØKOnomisk, og den viser 12-18 HL.

Viser åbner sin andenfarve ved et SPRING, viser det 19-20 HL. Man springer aldrig, hvis farven i stedet kan vises ved en revers.

Med en to-farvet skæv hånd befinder åbner sig i netop én af de fire situationer, som er beskrevet i nedenstående oversigt, hvor også kaptajnsituationen beskrives.
økonomisk   med spring   nødmelding   revers
Vest

Øst

Vest

Øst

Vest

Øst

Vest

Øst


viser
 • 12-18 HL
 • 5 ©-kort
 • 4 ¨-kort

viser
 • 19-20 HL
 • 5 ©-kort
 • 4 ¨-kort

viser
 • 12-16 HL
 • 5 ¨-kort og måske en ©-farve

viser
 • 17-20 HL
 • 5 ¨-kort
 • 4 ©-kort


Kaptajnen udnævnes sent ved en økonomisk melding
økonomisk   økonomisk   En økonomisk melding tillader makker at præferere på 2-trinnet, mens han skal op på 3-trinnet efter en revers.
Vest


Øst

2ut
Vest


Øst


2ut viser
 • 11-12 HL
 • hold i §

viser
 • 10-11 HLF
 • 3-kortstøtte i ©

Kaptajnens svar til en reversmelding

Når udgang pointmæssigt ikke er sikker, kan kaptajnen vælge mellem en af åbners farver eller 2ut. I sagens natur for at vise 6-7 HL.

Når udgang skal meldes, men ikke en slem, kan kaptajnen melde den pågældende udgang, typisk 3ut eller 4 i major.

3ut fordrer dog, at kaptajnen har hold i den eneste umeldte farve. Har han ikke det, kan han spørge om hold, ved at melde farven.

Vest


pas
Øst

2ut
 • 2ut garanterer ¨-hold.
 • Øst vil ikke i slem.
 • Vest har minimum.
  Vest


3ut
Øst

 • spørger Vest om hold i ¨.
 • 3ut bekræfter hold.
Se et helt spil : Spil 1

Kaptajnens svar til spring i ny farve (19-20 HL)

Se to hele spil : Spil 1  Spil 2

Tilbage til lektion 1... 12 13 14 15 16   Frem til lektion 18 19 20 21 22 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 30. december 2011