Lektion 7
Spil 63 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-07.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1 2 3 4 5 6   Frem til lektion 8 9 10 11 12 ... 51


Kvantitativ 4ut
Lad os tænke os et meldeforløb, der starter

Syds hånd Syd Vest Nord Øst Nords hånd
ªA3
©KQ5
¨QJT63
§K98

1ut
pas
pas

?
pas ªKQT8
©A84
¨K4
§AJT5

Nord vil gerne med sine 17 H i slem, hvis Syd har maksimum. Han spørger derfor med 4ut.
Syd har 16 HL incl. sin gode 5-farve i ¨ og vil derfor gerne tage imod invitationen. Men han kan være bange for, at otte point hos modparten netop består af 2 esser, hvilket dog er ret usandsynligt, men uheldet kan jo være ude. Den gode aftale er derfor, at Syd med maksimum viser antallet af sine esser og med minimum siger pas. Her skal Syd melde 5¨, hvilket altså betyder, at han har maksimum og et es.

Syds hånd Syd Vest Nord Øst Nords hånd
ªA3
©KQ5
¨QJT63
§K98

1ut

pas
pas
pas
pas
pas

4ut
6ut
pas
pas
pas
ªKQT8
©A84
¨K4
§AJT5

Svar på kvantitativ 4ut
Beskrivelse af svarhånden Meld
Minimum Pas
Maksimum og ingen esser
Maksimum og et es
Maksimum og to esser
Maksimum og tre-fire esser 6ut

Det kunne også være 4ut-spørgeren , der har en god langfarve:

Syds hånd Syd Vest Nord Øst Nords hånd
ªK3
©AKQ53
¨QJT
§J95

2ut

pas
pas
pas
pas
pas

4ut
5ut
pas
pas
pas
ªQT
©J2
¨K6
§AKQT42

Denne gang lykkedes det at standse i 5ut. Fjenden har 9 H bl.a. bestående af to esser!

Kvantitativ 4ut er karakteriseret ved følgende:
  • Der er ikke fastlagt en trumf.
  • Makker skal melde pas med minimum.
  • Makker viser antallet af sine esser med maksimum.
Man kan sige, at kvantitativ 4ut svarer til kvantitativ 2ut, som jo blot er opfordring til udgang.

Der findes også en anden 4ut-melding, nemlig Blackwood-Morrow, som bruges, når der er fastlagt en trumf.
 


Tilbage til lektion 1 2 3 4 5 6   Frem til lektion 8 9 10 11 12 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Revideret den 29. december 2011.