Lektion 3
Spil 69 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-03.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1 2   Frem til lektion 4 5 6 7 8 9 10 ... 51


Åbningsmeldinger
Åbner har en jævn hånd (fordeling 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2).

Med 12-14 HL åbnes 1ut.

Med 15-20 HL åbnes 1 i farve. (Den længste farve).

 • Med to 4-farver åbnes i prioriteret rækkefølge:
  • den bedste farve af /
Klik her for at få en oversigt over samtlige åbningsmeldinger.
Svarmeldinger
Svarers melding, når åbner starter med 1 i farve.
 • Med 0-5 p: pas.
 • Med 6- HL (ubegrænset opad): positiv melding.
Principper for svarers positive melding:
 • Når åbner starter med eller er den mest positive melding at melde videre i den samme farve. Det kræver imidlertid 4+kort i farven.
 • For at melde 2 i ny farve (uden spring) kræves mindst 10 HL.
 • Man må ikke melde videre i åbners meldte § eller ¨-farve, når man i stedet kan melde i © eller ª .
 • Svarer melder 1 i sin længste farve. Med flere 4-farver meldes så lavt som muligt.
Klik her for at få en oversigt over samtlige svar til åbning 1 i farve.
Åbners anden melding
med en jævn hånd efter at have åbnet 1 i farve, og svarer har meldt 1 i ny farve:
 • Når svarer melder 1 i ny farve, meddeler åbner med en jævn hånd sine point således:
  • Læg mærke til at det her drejer sig om åbners anden melding.
   • Med 15-16 HL: 1ut
   • Med 17-18 HL: 2ut
   • Med 19-20 HL: 3ut
    f.eks. med ©AT ©AQJ94 ¨AQ7 §JT5.
  • Hvis åbner melder 1ut i første melding, viser han jo 12-14 HL.
Klik her for at få en oversigt over åbners samlede muligheder.
Kaptajnprincippet
Hvem er kaptajn?
Når åbner på et tidspunkt har meldt 1ut (i første eller anden melderunde), 2ut eller 3ut, ved svarer, hvor stærk åbner er. Svarer har derfor overblikket, og vi kalder ham derfor kaptajn.
Det er kaptajnen, der har de nødvendige oplysninger om, hvor højt eller hvor lavt der bør meldes.
 • 1. Udgang: Hvis der er point nok (26 eller flere) til udgang, skal der meldes 3ut.
 • 2. Pas: Hvis der ikke er point nok (højst 25) til udgang, skal der meldes pas.
 • 3. Skal - skal ikke: Nogle gange er kaptajnen i tvivl, om man råder over de tilstrækkelige 26 point eller om der måske kun er 24-25.
  • 3a. Spørg: Hvis det i den situation er muligt at spørge åbner om maksimum eller minimum, gør han det med 2ut.
  • 3b. Beslut: Hvis meldingen 2ut ikke er til rådighed, går kaptajnen i udgang med vished for 25 og håb om 26.

Tilbage til lektion 1 2   Frem til lektion 4 5 6 7 8 9 10 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Revideret den 24. maj 2012.