Åbners anden melding
Vi melder efter limitprincippet: Jo bedre hånd jo højere melding

1.prioritet: Støt svarers major. Se lektion 11.®
Støtte til 2 (her ) viser 13-16 HLF. Det kan være støtte på 3 kort - specielt, når en anden melding alligevel ville være en nødmelding, men også når alternativet er at melde 2 i egen åbningsminor.


®
Støtte til 3 (her ) viser samlet styrke til at spille på 3-trinnet: 17-18 HLF.


®
Støtte til 4 (her ) viser 19-20 HLF.


®
Et unødvendigt spring i ny farve (her , der ifølge nedenstående ikke kan vise en naturlig farve, er en hjælpekontrolmelding, der viser ekstra styrke. I meldeforløbet til venstre typisk 21+HLF.

2. prioritet: Meld sans med en jævn hånd og farve med en skæv.

Med en jævn hånd melder vi sans således (Klik her for oversigt):

1ut

®
1ut = 15-16 HL. (Se lektion 2)   Med kun 12-14 HL ville man åbne med 1ut.

2ut

®
2ut = 17-18 HL - 2ut garanterer 23 HL tilsammen (Se lektion 3).
Da vi med to 4-farver åbner i major, kan åbner ikke have 4-farve i ª.

3ut

®
3ut = 19-20 HL - 3ut garanterer 25 HL tilsammen (Se lektion 3).

Er svarer på 2-trinnet, er der kun 2 sans-meldinger til rådighed   (Se lektion 6):

2ut

®
2ut = 15-17 HL.
Åbner kan ikke have 4-farve i en major, når han åbner med 1 i minor på en jævn hånd.

3ut

®
3ut = 18-20 HL.
Åbner har 4 eller 5 kort i sin meldte major.

Undtagelsen med 12-14 HL og en 5-farve i major.


®
Med 12-14 HL og en jævn hånd åbner vi jo med 1ut uden en major 5-farve. Undtagelsen bliver nu, at vi med 5-farve i major åbner i major og genmelder 2 i åbningsfarven med kun 12-14 HL. (Se lektion 18)

Tag højde for, at makker har støttet til 2 i major på kun 3 kort i farven.

pas

®
pas = 15-16 HL - enten 4-farve i ª og 15-16 H eller 5-farve og 12-16 HLF.   (Se lektion 19)


2ut

®
2ut viser 17-18 HL og præcis 4 ©-kort. Svarer har nu 4 valgmuligheder:
 • pas = minimum og kun 3 ©-kort.
 • 3ut = maksimum og kun 3 ©-kort.
 • 3© = minimum og 4+ ©-kort.
 • 4© = maksimum og 4+ ©-kort. Se to hele spil spil 1 og spil 2.
Med 5 ©-kort ville åbner ikke melde 2ut, men 3©.


3ut

®
3ut viser 19-20 HL og præcis 4 ª-kort.

Med en skæv hånd melder vi farve således:

1-farvet hånd, mindst en 6-farve - Genmelding af åbningsfarven:®
2 i egen farve (her ) = 12-16 HL. (Se lektion 18). 2 i egen farve kan dog ligeså godt være en 5-farve som en 6-farve.®
3 i egen farve (her ) = 17-18 HL. (Se lektion 16). Spring til 3 i egen farve garanterer en 6-farve.
 • Med en stærkere 1-favet hånd i major (19+ HL) åbner vi i stedet
 • Er åbningsfarven i minor, vil man ofte med 19-20 HL "snydemelde" 3ut i anden melderunde.
 • Har svarer meldt på 2-trinnet, viser åbners genmelding på 2-trinnet 12-15 HL, således at svarer med kun 10 HL kan tillade sig at passe.

 • 2-farvet hånd, mindst 5-4 - Økonomisk melding eller spring i ny farve  ®
  2 (her §) i ny farve meldt økonomisk under 2 i åbningsfarven (som her ville være ) viser 12-18 HL, et interval, der er for bredt til at udnævne en kaptajn.
  Til gengæld tillader den økonomise melding makker at præferere til 2 i den første meldte farve, her .


  ®
  Spring i ny farve viser 19-20 HL. Denne melding gør makker til kaptajn.
  (Se lektion 17).

  2-farvet hånd, mindst 5-4 - Nødgenmelding af åbningsfarven eller revers:  ®
  12-16 HL. Meldingen viser enten af nød 4-farve i © og 5-farve i ¨ eller 6-farve i ¨.  ®
  17-20 HL. Reversmeldingen er højere end 2 i åbningsfarven og presser makker op på 3-trinnet, hvis han foretrækker den førstmeldte farve.
 • Melder svarer 2 i ny farve, viser åbners genmelding 12-15 HL og revers 16-20 HL. • ®
  Hjælpekontrolmeldingen istedet for viser ikke en ©-farve, men støtte i ª og mindst 21 HLF. Åbner kan aldrig vælge mellem et spring i ny farve og en reversmelding for at vise en farve naturligt.

  2-farvet hånd, mindst 5-4 - når den anden farve er støtte til svarers minor:  ®
  12-16 HLF - svarende til 12-14 HL.


  ®
  17-18 HLF - svarende til 15-16 HL.

  2ut

  ®
  Med 19-20 HLF (~ 17-18 HL) må man eventuelt "snydemelde" 2ut.


  ®
  Med 21+ HLF kan man hjælpekontrolmelde med et unødvendigt spring i ny farve.
  Man kunne også vælge at melde 3ut.

  Når svarer melder på 2-trinnet i minor, kan det være svært at finde en melding.  ®
  12-14 HL. Derved er ikke krav. (Se lektion 15).

  2ut

  ®
  15-17 HL - selv om hånden altså ikke er jævn.


  ®
  15+ HL. Ny farve er krav - og vi bruger af og til en minor-farve som nødmelding.
  3ut er en mulighed med 18-20 HL.

  En 3-farvet hånd meldes som en 2-farvet hånd.

  Efter åbners anden melding er svarer udnævnt til kaptajn - undtagen, når åbners melder ny farve økonomisk, dvs. lavere end 2 i åbningsfarven.

  © Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

  Sidst revideret den 25. juli 2012.