Svarers anden melding,
når åbner melder ny farve økonomisk

Sansmelding, støtte, genmelding og fjerde farve krav
Åbner melder ny farve økonomisk, dvs. ny farve under 2 i åbningsfarven.

Åbner har dermed vist 12-18 HL, et interval, der er for bredt til, at en kaptajn er udnævnt.

  Svarer kan gøre åbner til kaptajn med en beskrivende melding:

Sansmelding
· 1ut viser 7-10 HL og hold i den fjerde farve, den eneste umeldte.
· 2ut viser 11-12 HL og hold i den fjerde farve.
· 3ut viser 13-14 HL, hold i den fjerde farve og ringe sandsynlighed for slem i de hidtil meldte farver.

Støttemelding i major og i minor
· 2 i en af åbners farver viser 6-9(-10) HLF. Kan være en nødmelding, idet svarer kan være nødsaget til at vælge den første af åbners farver med kun 2-kortstøtte.
· 3 i åbners major viser 10-11 HLF og otte trumfer tilsammen
· 3 i åbners minor viser 9-10 HL (svarende til 11-12 HLF)
· 4 i åbners major viser 12-14 HLF og otte trumfer tilsammen.

Genmelding af egen farve
· 2 i egen farve viser 9-12 HL med 6-farve.
· 3 i egen farve viser 13-14 HL med 6-farve.Åbner melder ny farve økonomisk, dvs. ny farve under 2 i åbningsfarven.

Åbner har vist 12-18 HL, et interval, der er for bredt til, at en kaptajn er udnævnt.

Svarer kan gøre sig selv til kaptajn ved at melde fjerde farve.

Fjerde farve krav

Om denne melding gælder
· Farven er ikke nødvendigvis ægte, men kan være det.
· Meldingen skal alertes, idet den kun etablerer en kravsituation: Åbner må ikke sige pas.
· En garanti på mindst 25 HL / 26 HLF tilsammen: svarer kan være for stærk til at støtte åbner, eller han kan simpelthen mangle hold i den fjerde farve.
· Meldeforløbet må ikke gå i stå under 3ut. Dette indebærer, at meldinger fra såvel åbner som svarer under 3ut-niveau ikke må passes ud.
· Meldeforløbet kan gå i stå i 4 i minor, når åbner er svag.
· Åbner skal beskrive sin hånd nærmere: Jo højere melding des bedre hånd.


Efter fjerde farve krav beskriver åbner nu sin hånd i detaljer


? ?
pas
pas

pas
pas
¬ Vi ser eksempelvis på meldeforløbet her til venstre.

Med fire kort i fjerde farve kan åbner støtte den, men ikke forbi 3ut


pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· viser fire ª-kort og 12-16 HL.
  Med en ægte ª-farve, kan svarer
   · melde med 14 HLF
   · spørge om åbners styrke med .
    Åbner viser herefter
    · minimum (14-16 HLF) med
    · maksimum (17-18 HLF) med et cue-bid, oftest .
  Med ©-støtte (mindst 15 HLF) kan svarer
   · spørge om åbners styrke med .
    Åbner viser
    · minimum (14-16 HLF) med
    · maksimum (17-18 HLF) med et cue-bid, oftest .
  Med §-støtte kan svarer
   · spørge om åbners styrke med .
   Åbner viser
    · minimum med 3ut
    · maksimum med et cuebid, oftest .
  Søgte svarer kun efter hold i ª, kan der
   · meldes 3ut uden interesse for slem
   · meldes 2ut for at sige, at der skal spilles uden trumf. Over åbners 3ut bruges kvantitativ 4ut for at spørge om åbners styrke.


pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· viser fire ª-kort og 17-18 HL.
  · 3ut fra svarer er en stopmelding.
  · Svarers viser ª–fit, men manglende kontrol i § og ©. Med kontrol i disse farver fortsætter åbner mod slem.
  · Alle andre meldinger fra svarer er kravmeldinger med henblik på slem.

Med hold i den fjerde farve kan åbner melde sans


1ut
pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· 1ut viser hold i ª og 12-14 HL.
  · Alle meldinger under 3ut er krav. og fra svarer etablerer denne farve som trumf og beder åbner komme med et cue-bid med henblik på slem.
  · Udgangsmeldinger, herunder 3ut, er slutmeldinger.


2ut
pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· 2ut viser hold i ª og 15-16 HL.
  · og fra svarer etablerer denne farve som trumf og beder åbner komme med et cue-bid med henblik på slem.
  · Udgangsmeldinger, herunder 3ut, er slutmeldinger.


3ut
pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· 3ut viser hold i ª og 17-18 HL.
  · og fra svarer etablerer denne farve som trumf med henblik på slem. Åbner må naturligvis ikke passe.
  · Pas fastlægger 3ut som slutkontrakt.

Uden hold i fjerde farve kan åbner støtte svarers førstefarve på 3 kort


pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· viser tre eller fire ¨-kort, 12-16 HL og korthed i ª:
1-4-4-4 eller 1-4-3-5-fordeling.
  · Udgangsmeldinger er slutmeldinger.
  · Alle meldinger under udgang er krav.


pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· viser tre eller fire ¨-kort, 17-18 HL og korthed i ª:
1-4-4-4 eller 1-4-3-5-fordeling.
  · Udgangsmeldinger er stopmeldinger.
  · Alle meldinger under udgang er krav.

Som nødmelding må åbner gentage sin åbningsmelding


pas
pas
pas


? ?
pas
pas
· er normalt en nødmelding, der viser manglende hold i ª og kun 5-farve i §.
Typisk 2-4-2-5 eller 3-4-1-5 fordeling. Styrken er ubeskrevet 12-18 HL.
  · 3ut fra svarer viser hold i ª og 13-14 HL.
  · Alle andre meldinger beder åbner beskrive sin styrke.
Har åbner en 6-farve i §, kan man vel ikke kalde en nødmelding. Med 6-farve i § og 17-18 HL ville åbner dog melde .

© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 28. april 2011.