Lektion 9
Spil 39 spil med lektionens tema. Du skal blot downloade en demo-version af Bridge Class og hjælpefilen Saved Hands-09.INI. Læs mere ved at klikke på Bridge Class billedet her til højre.

Tilbage til lektion 1... 4 5 6 7 8   Frem til lektion 10 11 12 13 14 ... 51


Svarer støtter åbners major /
Åbningsmelding med jævne hænder på 12-20 HL.
 • Med 12-14 åbnes 1ut, dog ikke med 5-farve i major (© eller ª).
 • Med 15-20 åbnes 1 i farve.
 • Med 5-farve i © eller ª, åbner vi altid med 1 i farve, også selv om hånden er jævn og har 12-14 HL.
 • Omvendt, når åbner starter med eller , viser han mindst 4 kort i farven med en styrke på 12-20 HL. Dette er en upræcis melding, og parret har forløbig ingen kaptajn.

Svarers direkte majorstøtte til   / ,    / ,    /
Råder makkerparret over mindst 8 kort tilsammen i den samme majorfarve, er det bedst at spille med trumf. For at få del i den store bonus skal der dog meldes eller , altså 10 stik.
Erfaringen viser, at man skal have 26 point tilsammen med mindst 8 trumfer tilsammen for at have en rimelig chance for at vinde 10 stik.
Når der skal spilles med trumf, tæller man også fordelingspoint (= fitpoint) (F) ud over honnørpoint (H) og længdepoint (L).

Fit-point: Når der skal spilles med trumf med garanti for 8 trumfer, tæller hver spiller i makkerparret således:
 • 0 kort i en anden farve (kaldet renonce) tæller 3 F-point.
 • 1 kort i en anden farve (kaldet singleton) tæller 2 F-point.
 • 2 kort i en anden farve (kaldet doubleton) tæller 1 F-point.
Støttemeldinger over åbning / :
 • Med 6-9 HLF støtter svarer til / .
 • Med 11-12 HLF springer svarer til / .
 • Med 11-12 HLF, fem trumfer og en singleton / renonce dobbeltspringes til / .
Se et helt spil : Spil 1
I næste lektion ser vi på, hvad vi gør med 10 HLF og en endnu stærkere svarhånd fra 13 HLF.
Kaptajnprincippet: Da svarers melding er temmelig præcis, er åbner nu kaptajn. Kaptajnen lægger sine egne point inclusive fordelingspoint sammen med svarers og befinder sig derefter i en af følgende tre situationer.
 • Der er sikkerhed for 26 point tilsammen → Kaptajnen melder / i trumffarven.
 • Der er allerhøjst 26 point tilsammen. → Kaptajnen melder pas.
 • Der kan være 26 point tilsammen eller flere. → Kaptajnen inviterer med / .
Mens støttepointene (intervallerne 6-9 HLF og 11-12 HLF) skal huskes, klarer kaptajnprincippet altså resten.
Udspil mod trumf.
Rådene er de samme som ved udspil mod sans med følgende modifikationer:
 • Med to sammenhængende honnørkort spilles næsthøjeste ud: AKxx.., KQxx.., QJxx.., JTxx.. (Mod sans var det fjerdehøjeste).
  Det skal bemærkes, at Bridge Class 2001 spiller det højeste honnørkort ud fra to sammenhængende. Det kan du også aftale med din makker, at I gør. Det vigtigste er at have en aftale.
 • Man spiller ikke ud fra et Es uden også at have kongen. (Mod sans spiller man gerne fjerde-højeste ud med et Es i spidsen).
 • Man spiller gerne en singleton ud for at få en aftrumfning. (Mod sans spiller man aldrig en singleton ud).

Tilbage til lektion 1... 4 5 6 7 8   Frem til lektion 10 11 12 13 14 ... 51

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Revideret den 14. november 2012.