Svarers første melding,
når åbner melder 1 i farve

Der meldes normalt pas med højst 5 HLF.

Med mindst 6 HLF prioriterer vi svarmulighederne:

Første prioritet er at støtte åbners majoråbning med det samme.
Dette kræver normalt 4-farve i støtte.
En del af dette svarsystem består af kunstige meldinger, kaldet Swiss eller i en noget bedre version Miniswiss. Se nærmere lektion 9 og lektion 10.
Men når alternativet med 6-9 HL er at melde 1ut, foretrækker vi med 3-kortstøtte, en trumfhonnør og en trumfningsmulighed at støtte til 2 i major. Se deltaljer lektion 19.

Anden prioritet er at melde en ny farve.
1 i ny farve viser 6+ HL, og 2 i ny farve uden spring lover 10+ HL.

*)Vi har generelt afskaffet at vise en stærk hånd ved at springe i en ny farve; det har vist sig, at det er lidt ødelæggende for kaptajnprincippet, idet ingen af makkerne kommer til at kende den andens styrke særlig præcist. Derfor er springmeldinger reserveret som spærremeldinger og som del af Swiss eller Miniwiss.

Tredje prioritet er at støtte åbners minoråbning til 2 med 6-9(10) HLF og til 3 med (10)11-12 HLF (makker kan regne med 9-10 sanspoint).
Med en stærkere støttehånd må man evt. melde den anden minor lavest muligt, selv om man ikke har 4-farve.
Et alternativ er at melde 2ut (11-12 HL) eller *) 3ut (13-14 HL).

Fjerde prioritet er, at nødmelde 1ut, der bare viser 6-9 HL. Se også lektion 8.
Et alternativ er at støtte makkers åbningsmelding til 2 med en honnør tredje i trumffarven og en trumfningsmulighed ved siden af.

*) betyder, at vi har forbedret meldesystemet præsenteret i Kristian Valsted & Ib Axelsen: Acol Plus.


Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner
© Kristian Valsted, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 16. april 2011.