Oplysningsdoblinger i
Oplysningsdoblingen i anden hånd
er beskrevet udførligt i lektion 22 og lektion 41.

Oplysningsdoblingen i fjerde hånd
viser samme fordeling som i en oplysningsdobling i anden hånd, men alt er rykket et par point ned for at kunne holde meldingerne i gang.
  Oplysningsdoblingen i fjerde hånd viser
 • enten 10-14 HL og 4 farve i en major og mindst 3 kort i de andre umeldte farver
 • eller mindst 15 HL og ukendt fordeling.
Makker regner i første omgang med 10-14 HL.
pas pas D  =  4-farve i © eller ª, måske i begge. I al fald 3 kort i den anden major og i ¨.
pas pas D  =  4-farve i © eller ª, måske i begge. I al fald 3 kort i den anden major og i §.
pas pas D  =  4-farve i ª. I al fald 3 kort i ¨ og i §.
pas pas D  =  4-farve i ©. I al fald 3 kort i ¨ og i §.

Oplysningsdobling, når modparten har meldt to farver
 • Doblingen viser de to andre farver fra 12 HL.
  Over pas skal du doble med ª2 ©KQJT5 ¨AK4 §KT82, (du har de to andre farver)
  men med ªKQJT5 ©2 ¨AK4 §KT82 skal du sige pas. Du har ikke de to andre farver, og hånden er velegnet til modspil.
 • Sidder de to umeldte farver 5-5 med højst 11 HL,
  kan du melde 1ut (fattigmandskøbenhavner), hvis du opfylder 2-3-4-reglen. 1ut er en melding, der skal alertes, da nogle tror, den viser en jævn hånd på 15-18 HL med hold i de umeldte farver.

Oplysningsdobling fra åbner i anden melderunde
Doblingen viser foruden åbningsfarven 4-farve i de umeldte majorfarver og 3-farve i en umeldt minor.
Det drejer sig om at presse meldeforløbet op, enten for at få kontrakten selv, eller for at presse fjenden op i en for høj kontrakt.
F.eks. med ªAKQJ ©Q654 ¨8 §A974 over meldestarten 1§ pas pas 1¨.
Se hele spil : Spil 1  Spil 2
Oplysningsdobling efter åbningspas i anden melderunde
I en sådan situation viser D lige under en åbningshånd, men med samme strukturkrav til de umeldte farver.
Syd

pas
Vest
pas

Nord
pas
? ?
Øst

Du kan oplysningsdoble forsinket med de to umelde farver © og ¨
f.eks. med ªD5 ©BT985 ¨EKT9 §32.
Formålet er dels selv at få kontrakten dels ved hjælp af makkers meldinger at presse modparten for højt op.

Oplysningsdobling i slutpassituationen
Syd

2ª
Vest

pas
Nord
1ª
pas
Øst
pas
??
Med ªB ©KT32 ¨E64 §DB863 er Øst ikke stærk nok til at oplysningsdoble i første melderunde. Når Nord-Syd ikke vil i mere end 2ª, må Vest have nogle værdier, og derfor melder Øst X i slutpassituationen for selv at få kontrakten, men også for at presse offensiven op på et højere meldetrin, end de havde tænkt sig.

Tilbage til Acol Plus startsiden


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 7. maj 2011.