Startsiden for 1g
  • Vælg en opgave ved at klikke på eller et emne med grønt i rammen til højre.
  • Klik på de rød-blå felter i denne venstreramme for at få en detaljeret forklaring.
  • Kapitelinddelingen følger Franskbogen 1g.
  • Formopgaverne forud­sæt­ter ikke, at man har fulgt et bestemt begyndersystem.

Et klik på
Tilbage
bringer dig tilbage til præsentationssiden.