Meldingen 2©
 
Nr. Meldingen 2©
Få et svar ved at pege på meldingen 2© i nedenstående meldeforløb.
Du er den, der melder 2©
 • Hvad viser 2© om din fordeling og styrke ?
 • Er der en kaptajn, når du melder 2© ?
 • I bekræftende fald, hvem er så kaptajn, du eller din makker ?
 • 1. Syd Vest Nord Øst  
   2  Du har
  • en lødig 6-farve i og 9-12 HL
  • ingen 4-farve i og ingen 5-farve i minor ved siden af og ingen renonce
  På grund af din præcise melding er din makker kaptajn.
         
  2. Syd Vest Nord Øst  
  1 -  2  Du viser
  • enten 6-9 HLF og 4+kortstøtte i
  • eller 6-9 HL med kun 3 kort i , men med en -honnør og en trumfningsmuighed.
    For stærkere hænder med 4+farve i er aftalen jo:
   • 3 = 11-12 HLF uden singleton eller renonce i en sidefarve.
   • 4 = 11-12 HLF med singleton eller renonce i en sidefarve.
   • 4 = 13-14, 17-18 eller 19+ HLF,
   • 4 = 15-16 HLF.
  På grund af din præcise melding er din makker kaptajn.
     
  3. Syd Vest Nord Øst  
  1 / 1 -  2 
  • 2 viser 6-farve i og 5-8 HL.
  • 2 er altså ikke en stærk melding; det var svarers spring i ny farve tidligere i mange meldesystemer.
  • Svarers spring til 2 i ny farve har altid denne betydning.
  På grund af din præcise melding har du udnævnt makker til kaptajn.
     
  4. Syd Vest Nord Øst  
  1 -  2 2 viser mindst 10 HL og
  • enten en 5+farve i
  • eller kun en 4-farve i sammen med 3 kort i .
  Der er ikke nogen kaptajn endnu.
     
  5. Syd Vest Nord Øst  
  1ut -  2 Du er kaptajn på grund af den præcise åbning 1ut.
  • 2 udtrykker ønske om at slutkontrakten bliver 2
  • pointstyrken er fra 0 point op til en 11 stykker. Så modstanderne skal ikke føle sig sikre på, at Nord ikke strafdobler, hvis de melder ind.
  • 1ut åbneren skal i de fleste tilfælde melde pas, men med 4-farve i og supermaksimum kan han vælge at hæve til 3.
     
  6. Syd Vest Nord Øst  
  1ut - 2 -  
   2 2
  • er svar på Stayman 2
  • viser 4-farve i ,
  • og der kan også være 4-farve i .
  Det er din makker, der kender dit pointinterval 12-14 H, der er kaptajn.
         
  7. Syd Vest Nord Øst  
  1ut - 2 -  
  2 -  2 
   2 fra din kaptajn viser efter en omvej af Stayman 2
  • en 5+farve i
  • og opfordring til udgang.
     
  8. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 1 -  
   2 
   2 viser
  • enten en 6+farve i med 12-16 HL.
   • med en 6-farve i og 17-18 HL ville du springe til 3.
   • med en 6-farve i og 19-20 HL ville du åbne med 2.
  • eller en jævn hånd med 5-farve i og 12-14 HL.
   • med en stærkere jævn hånd ville du i stedet melde 1ut med 15-16 HL, 2ut med 17-18 HL og 3ut med 19-20 HL.
  På grund af det afgrænsede pointinterval er makker hermed udnævnt til kaptajn.
         
  9. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 2 -  
   2 
   2 viser
  • enten en 6+farve i med 12-15 HL.
   • med en 6-farve i og 16-18 HL ville du springe til 3.
   • med en 6-farve i og 19-20 HL ville du åbne med 2.
  • eller en skæv hånd med 5-farve i og 4-farve i og 12-15 HL.
   • med en 5-farve i og 4-farve i og 16-20 HL ville du i stedet melde 2 (revers).
  • eller en jævn hånd med 5-farve i og 12-14 HL.
   • med en stærkere jævn hånd ville du i stedet melde 2ut med 15-17 HL og 3ut med 18-20 HL.
  På grund af det afgrænsede pointinterval er makker hermed udnævnt til kaptajn.
         
  10. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 1ut -  
   2 Du er i princippet kaptajn, da makker har vist det be­grænsede pointinterval 6-9 HL.
   2 viser
  • en 6+farve i med 12-16 HL.
   • med en 6-farve i og 17-18 HL ville du springe til 3.
   • med en 6-farve i og 19-20 HL ville du åbne med 2.
  • Du har ikke 4-farve i hverken eller .
         
  11. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 1 -  
   2  2 viser
  • enten 4 kort i og 4+kort i på en skæv hånd. med 14-16 HLF.
   • med 17-18 HLF springer man i stedet til 3
   • med 19-20 HLF dobbeltspringer man til 4
   • med 21-22 HLF hjælpekontrolmelder man den laveste unaturlige farve, hvor der er kontrol.
  • eller 3 kort i med en honnør og en trumfningsmulighed og en 6-favre i med 13-16 HLF.
  Ved at støtte makkers farve har du gjort ham til kaptajn.
         
  12. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 1ut -  
   2  2 viser
  • 4 kort i og 5 kort i
  • 12-18 HL
   • med 19-20 HL springer åbner i stedet til 3
  På grund af det brede interval er der endnu ikke nogen kaptajn.
         
  13. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 1 -  
   2  2 er en reversmelding, der presser makker op på 3-trinnet, hvis han foretrækker frem for med en svag hånd). 2 viser
  • 4 kort i og 5 kort i .
  • 17-20 HL.
   • Med kun 12-16 HL kan du ikke i første omgang vise din -farve, men du må nøjes med nødmeldingen 2.
   • Den anden nødmelding, der er til rådighed er 2 med 3 kort i og en honnør og ten trumfningsmulighed.
  På grund af det præcise interval er din makker nu kaptajn.
         
  14. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 1 -  
  2 -  2 Efter åbners 2 er der ingen kaptajn endnu, da intervallet er så bredt som 12-18.
   2 er fjerde farve krav (til udgang), altså 13+ HL. Der er forskellige muligheder for formålet med fjerde farve krav.
  • 2 spørger måske bare om hold i .
  • 2 spørger måske om 3-kortsøtte i .
  • Eller det kan være svarer er interesseret i slem i en af åbners farver.
  Det ligger fast, at åbner skal beskrive sin hånd nærmere.
  Åbners svar vil gøre svarer til kaptajn.
     
  15. Syd Vest Nord Øst  
  1 - 1 -  
  2 -  2 Efter åbners 2 er svarer kaptajn, da intervallet er så smalt som 12-16.
   2 er tredje farve krav (til em melding fra åbner), altså 11+ HL.. Der er forskellige muligheder for formålet med tredje farve krav.
  • 2 spørger måske bare om hold i .
  • 2 spørger måske om 3-kortsøtte i .
  • 2 spørger måske om 4-farve i , som åbner måske ikke kunne melde, fordi 2 ville være revers.
  • Eller det kan være svarer er interesseret i slem i .
  • 3.farve krav kan foretages fra 11 HL.
     
  16. Syd Vest Nord Øst  
  2 - 2 -  
   2 
   2 viser
  • enten en 6+farve i med 8 stik på egen hånd.
  • eller en skæv hånd med 5-farve i og 4-farve i en anden farve og 21-24 HL.
  • Det kan aldrig være en jævn hånd med 5-farve i , som man jo enten åbner 2ut (21-22 HL) eller 2 efterfulgt af 2ut (23-24 HL).
  På grund af det afgrænsede pointinterval eller stikantal er svarer hermed kaptajn.
  Du bør melde pas, hvis du ingen stik har.
         
  17. Syd Vest Nord Øst  
  2 -  2  Du viser
  • ikke noget som helst om
  • 2 er en konventionel melding, der beder åbner beskrive sin hånd nærmere.
     
  18. Syd Vest Nord Øst  
  1  2 
   2 er et spring og viser derfor
  • 6-farve af kvalitet
  • 9-12 HL
   • med en stækere hånd på 13-16 HL må man i stedet melde 1 ind.
  På grund af din velafgrænsede melding er makker nu kaptajn.
       
  19. Syd Vest Nord Øst  
  1  2 
   2 (uden spring) viser
  • 9-16 HL
  • og en 5+farve i .
       
  20. Syd Vest Nord Øst  
  1 1  2 
   2 som svar til åbners 1 viser
  • enten 3 kort i og 6-9 HL (nødmelding, hvortil der ikke stilles krav.
  • eller 4+kort i og 6-9 HLF.
    For stærkere hænder med 4+farve i er der ingen ændring i forhold til, at fjenden ikke melder ind:
   • 3 = 11-12 HLF uden singleton eller renonce i en sidefarve.
   • 4 = 11-12 HLF med singleton eller renonce i en sidefarve.
   • 4 = 13-14, 17-18 eller 19+ HLF,
   • 4 = 15-16 HLF.
  Ved din melding har du udnævnt åbner til kaptajn.
     
  21. Syd Vest Nord Øst  
  1 1 -  2 
   2 viser
  • 10-13 HL,
  • 5-farve i ,
  • højst 2 kort i indmeldingsfarven .
  Hermed er makker udnævnt til kaptajn.
   
  22. Syd Vest Nord Øst  
  1 Dobler  2 2 viser
  • 5+ kort i
  • højst 3 kort i (vi støtter ikke på 3 kort efter en dobling),
  • 6-9 HL.
   • Med en stærkere hånd ville du melde RD.
  Heerefter er makker kaptajn.
     
  23. Syd Vest Nord Øst  
  1 Dobler -  2 Du er kaptajn, da Dobler normalt viser 12-16 HL.
   2 viser
  • 0-8 HL
  • normalt 4-farve i , men der kan være 3 kort i som en nødmelding.
  Bemærk, du er tvunget til at melde - selv med 0 H.
   
  24. Syd Vest Nord Øst  
  1 Dobler 1  2 Du er kaptajn, da Dobler normalt viser 12-16 HL.
   Du melder frivilligt 2, som viser
  • 6-9 HL
  • 4+farve i .
   

  Sidst revideret den 20. maj 2012.

  Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


  © Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com