Det videre meldeforløb
over og åbninger i
Åbner 2.hånd Svarer 4.hånd
Åbning
I anden melderunde melder åbner
· sans med en jævn hånd (også med 5-farve i major)
· farve med en skæv hånd.
pas Relæmeldingen
Denne relæmelding benyttes for at give åbner lejlighed til at beskrive sin hånd, så svarer som kaptajn kan få overblik over situationen.
pas
Åbners anden melding:
2ut: 23-24 HL.
3ut: 27-28 HL.

Farve uden spring:
Skæv hånd, der mangler to stik i udgang på egen hånd.
Farve med spring:
Skæv hånd, der mangler et stik i udgang på egen hånd.

pas Svarers anden melding:
Over åbners sans-genmelding bruger vi Stayman.Over åbners farve-melding er støtte og sans under udgang opfordring, mens ny farve er krav.

pas
Åbning
I anden melderunde melder åbner sans med en jævn hånd (også med 5-farve i major) og farve med en skæv hånd.
pas Relæmeldingen
Når åbner efter denne relæmelding beskriver sin hånd, bliver svarer som kaptajn i stand til at styre mod den rigtige kontrakt.
pas
Åbners anden melding:
2ut: 25-26 HL.
3ut :29-30 HL.

Farvemelding: Udgang på egen hånd og en skæv hånd.

pas Svarers anden melding:
Over åbners sans-genmelding bruger vi Stayman.

Alle meldinger under udgang er krav.

pas
Eksempel
Vests hånd Syd Vest Nord Øst Østs hånd Forklaring
ªA75
©AKQJ3
¨K54
§AK
 
pas
pas
pas
pas
2¨
2ut
3©
5§
pas
pas
pas
pas
pas
pas
2©
3§
4ut
6ut
ªQT92
©72
¨AT987
§72
= udgang på egne værdier, enten i sans eller i farve.
= afventende melding.
2ut : Jævn hånd, 25-26 HL, som kan indeholde en 5-fave i major.
: Stayman.
: 4 eller 5 kort i ©.
4ut : Spørger om antal esser med © som trumf. De gode mellemkort i ª og ¨ tillader dette.
: 0 eller 4 esser.
6ut : Vi forsøger at vinde slemmen.

© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 9. maj 2011.