Mini-Swiss:
©-støtte til åbning

Åbner

??
Svarer
  Forklaring
betyder 3+kort-©-støtte til åbner. Styrken er 6-9 HLF.
10 HLF kan være rundet ned til 9 HLF, men det skal åbner ikke bekymre sig om.
Åbner kan nu som kaptajn
 • melde pas (ingen interesse for udgang),
 • opfordre til udgang med 2ut (4 ©-kort, 17-18 H), / / (5+ ©-kort, forsøgsmelding, invitation), (5+ ©-kort, opfordring til udgang),
 • melde udgangen 3ut (4 ©-kort, 19-20 H) eller (5+ ©-kort).

Åbner
Svarer
Forklaring
viser 4+ kort-©-støtte. 11-12 HLF. 10 HLF kan være rundet op til 11 HLF, men det skal åbner ikke bekymre sig om.
Åbner
Svarer
Forklaring
viser 5+ kort-©-støtte. 11-12 HLF. Med singleton eller renonce i en sidefarve.
Åbner

??
Svarer
Forklaring
viser 4+ kort-©-støtte, 13-14 HLF (ingen singleton, ingen renonce) eller 17-18 HLF.
 • 3ut fra åbner viser 3-4-3-3 fordeling, 15-18 HL.
  Svarer kan sige pas med spejlfordeling.
 • viser manglende sleminteresse med kun 13-14 HLF hos makker.
 • / / er kontrolmelding nedefra med sleminteresse.

Åbner

Svarer

??
Forklaring på svarers anden melding
 • viser det lave interval, 13-14 HLF.
 • / / er hjælpekontrolmelding nedefra med 17-18 HLF.
  Åbner kan melde af med .

Åbner

??
Svarer
Forklaring
viser 4+ kort-©-støtte og 15-16 HLF eller 19+ HLF.
 • 3ut viser 3-4-3-3 fordeling og 15-16 HL.
  Svarer kan sige pas med spejlfordeling.
 • viser manglende sleminteresse når svarer kun har 15-16 HLF.
 • / / er kontrolmelding nedefra med sleminteresse.
 • 4ut er Blackwood-Morrow.

Åbner

Svarer

??
Forklaring på svarers anden melding

Åbner
Svarer
??
Forklaring på svarers første melding
/ / viser 13-14 HLF med singleton eller renonce i farven.

Åbner 2.hånd Svarer Forklaring
Indm. ?? Efter en indmelding spiller vi med "gammeldags" Swiss:
 • = 13-14 HLF.
 • = 15-16 HLF.

Dobler ?? Med en støttehånd vises støtten straks agressivt, konstruktivt og spærrende:
 • lover 4+kortstøtte og 4-7 HLF.
 • lover 4+kortstøtte og 8-9 HLF. 10 HLF kan være rundet ned til 9 HLF.
 • viser 5+ kort-©-støtte. Op til 9 HLF. Med singleton eller renonce i en sidefarve.
 • 2ut (Truscott) viser 4+kortstøtte og 11-12 HLF.
 • (gammeldags Swiss) viser 4+kortstøtte og 13-14 HLF.
 • (gammeldags Swiss) viser 4+kortstøtte og 15-16 HLF.

Redobler viser manglende støtte og mindst 10 HL.
Manglende støtte og 6-9 HL vises ved 1ut eller en farvemelding (5-farve) uden spring eller med en farvemelding (6-farve) med spring.

Tilsvarende Mini-Swiss-svarsystem over åbning

Traditionel Swiss

© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 18. april 2011.