Træning af ordforråd
"Dakia, une fille d'Alger"
Gloser til enkeltlektioner

Side   1-  2: Verb - Subst
Side   3-  4: Verb - Pers pron - Adj
Side   5-  6: Subst - Verb
Side   7-  8: Subst - Verb & pron
Side   9-10: Subst - Verb & sætn
Side 11-12: Subst - Adj - Verb
Side 13-14: Subst - Adj - Verb
Side 15-16: Subst - Pers pron
Side 17-18: Subst - Adverbielle udtryk
Side 19-20: Subst - Verb
Side 21-22: Subst - Verb
Side 23-24: Subst - Pers pron
Dakia:
"Dakia, une fille d'Alger"

Adjektiver 1-10   - Adjektiver 17-24
Substantiver 1-10   - Substantiver 17-24
Verber 1-10   - Verber 17-24  
Sætninger 1-10   - Sætninger 17-24

Afleveringsopgave til Dakia

  • Download tekst med gloser

    Tilbage til ordforråd i franske værker
    Tilbage til oversigt over ordforråd og grammatik
    Opgaverne er udarbejdet af Kristian Valsted, Skanderborg Gymnasium.