Startsiden

  • Vælg en opgave ved at klikke på eller  i rammen helt til højre.

  • Klik på de rød-blå felter i denne venstreramme for at få en detaljeret forklaring.

  • Opgaverne er beregnet til 3g.


Et klik på
Tilbage
bringer dig tilbage til præsentationssiden.