plus bestemt artikel le og les giver au og aux
I begyndelsenAu dbut.
Han giver den fattige en cigaretIl donne une cigarette au pauvre.
De lytter ved dreneIls coutent aux portes.
Han fodrer hnseneIl donne manger aux poules.

Der sker ingen sammen­skubning foran l' og la
Jeg ringer til hospitaletJe tlphone l'hpital.
Jeg bor p landetJ'habite la campagne.

Nr le og les str foran verbet som akkusativ­pronomen, sker der ingen sammenskubning:
Jeg er ene om at vide detJe suis seul le savoir
Hun tvinger mig til at bre demElle me force les porter