Nødmeldinger i

Åbner
Svarer
1ut
Har svarer kun 6-9 HL og ingen støtte i © og heller ikke 4 kort i ª, kan der ikke meldes på 2-trinnet, for dette ville vise 10+ HL, og svarer må derfor melde 1ut - også med en skæv hånd. Vi siger derfor, 1ut er en nødmelding.

Åbner
Svarer

kan være en nødmelding, idet det normalt er en bedre idé at støtte til med 3-kortstøtte og en ©-honnør samt en trumfningsmulighed i en anden farve. Har åbner kun 12-14 HL, har han stensikkert en 5-farve i ©. Man kommer kun til at spille på et 4-3-fit, hvis åbner har 15-16 HL og en jævn hånd. Fordelen er også, at spærrer bedre end 1ut.

ÅbnerSvarer
kan være en nødmelding.
For det første kan åbners hånd være jævn med 12-14 HL og 5-farve i ª. Det er netop her, vi bryder princippet om med en jævn hånd at melde sans senest i anden melderunde.
For det andet kan åbner have en 4-farve i § ved siden af sin 5-farve i ª med 12-15 HL. ville jo være revers og vise større styrke.

Åbner

3ut
Svarer
3ut viser normalt en jævn hånd på 19-20 HL. Men det kan også være en enfarvet ¨-hånd med 19-20 HL. Et spring til ville nemlig kun vise 17-18 HL.

Tilbage til Kristian Valsteds startside

Tilbage til Acol Plus startsiden


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 24. april 2011.