Pointtælling i

 • H-point for honnørkort: 4 for A, 3 for K, 2 for Q og 1 for J.
  • Vi fratrækker dog 1 point for honnørspild for følgende rene honnørkombinationer: K (single), Q (single), J (single), KQ (double), KJ (double) og QJ (double). Erfaringen har vist, at det er for pessimistisk at trække fra for Qx og Jx, som vi ellers har gjort os til talsmænd for i Acol Plus bogen.
 • L-point: Når en farve har 3+ H-point (dvs. mindst QJxxx), tillægges yderligere 1 længdepoint for hvert kort ud over 4. Er farven honnørsvag, tæller vi 1 længdepoint for hvert kort ud over 5, dvs vi tæller altid 1 eller 2 L for en 6-farve.
  • L-point tælles altid med, så længe det drejer sig om en sans-kontrakt.
  • I en trumfkontrakt med mindst 8 trumfer tæller vi længedepoint i sidefarverne.
  • I trumffarven tælles også længdepoint hvis farven er fordelt 5-4, 5-5, 6-4 osv, men hånden med den lange trumffarve skal nedvurdere L-pointene i trumffarven, hvis farven er fordelt 5-3, 6-2, 6-3 osv.
 • F-point: Når vi har mindst 8 trumfer tilsammen tæller vi fitpoint, de traditionelle "fordelingspoint": 1 for doubleton, 2 for singleton og 3 for renonce. Dog tæller vi ikke fit-point, hvis man kun har 2 trumfer. Det er nemlig næsten umuligt med aftrumfninger med kun to trumfer på hånden.
HL-point kaldes også sans-point, mens HLF-point er point i trumfkontrakter med mindst 8 trumfer tilsammen. 

Udgang i sans

 • Man går ikke i 3ut med højst 25 HL tilsammen.
 • Man melder 3ut med sikkerhed for 26 HL tilsammen og også 25 HL, når man ikke kan undersøge, om der faktisk er 26.
Udgang i farve:
 • Udgang i major / kræver mindst 26 HLF.
 • Kan der højst være 26 HLF tilsammen, men muligvis mindre, nøjes vi med en delkontrakt.
 • Vi foretrækker 3ut frem for / . Men opstår der meldeforløb, hvor det er klart, at 3ut ikke kan vinde, kan vi melde / , men det fordrer normalt mindst 29 HLF.
 

Tilbage til Acol Plus


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Opdateret den 15. april 2011.