Nr. Meldingen dobler

Få et svar ved at pege på meldingen dbl i nedenstående meldeforløb.
Du er den, der dobler
  • Er det en oplysningsdobling ?
  • Er det en strafdobling ?
  • Er det en nødmelding ?
1. Syd Vest Nord Øst  
1  dbl Dobler er en oplysningsdobling.
  • Enten har Vest 4-farve i og mindst 3 kort i og også mindst 3 i og 12-16 HL. Makker vil melde, som om der er 4 kort i alle tre farver.
  • Eller han har 17+ HL og ubekendt fordeling, som han så viser i næste melderunde.
     
2. Syd Vest Nord Øst  
1ut  dbl Dobler er en strafdobling, der viser en nogen­lunde jævn hånd med mindst samme styrke som åbner.
  • Mindst 14 HL, hvis 1ut er 12-14 HL.
  • Mindst 17 HL, hvis 1ut er 15-17 H.
Med en to-farvet hånd melder man normalt farve ind (evt. Wohlin) med (11)13-16 HL og dobler fra og med 17 HL.
     
3. Syd Vest Nord Øst  
1ut  dbl Dobler er en strafdobling, der viser en nogen­lunde jævn hånd med mindst samme styrke som åbner.
  • Mindst 14 HL, hvis 1ut er 12-14 HL.
  • Mindst 17 HL, hvis 1ut er 15-17 H.
Med en to-farvet hånd melder man normalt farve ind (evt. Wohlin) med (11)13-16 HL og dobler fra og med 17 HL.
2  dbl Dobler er en strafdobling, der viser gode kort i bag på Nords flugtforsøg 2.
Det er kun ufunderede spillere, der i den situation spiller med 2 som Stayman.
 
4. Syd Vest Nord Øst  
1 1ut  dbl Dobler er en strafdobling, der viser, at Nord-Syd har overvægen af point.
Syd kan tage doblingen ud med dårlige kort, der kun er nået op på 12 HL via længdepoint.
   
5. Syd Vest Nord Øst  
1 1ut 2  dbl Dobler er en strafdobling, der viser gode kort i bag på Nords 2, der i princippet viser en 6-farve og en svag hånd - men man ved jo aldrig i et praktisk meldeforløb.  
6. Syd Vest Nord Øst  
1 1 - -  
 dbl Dobler er en oplysningsdobling, der foruden også viser og .
Det er en konkurrerende dobling.
Modparten skal ikke have kontrakten til 1.
       
7. Syd Vest Nord Øst  
1 1  dbl Dobler er en sputnikdobling, der viser 4+farve i og 7-10 HL.
Den forekommer kun efter åbning 1 og 1 efterfulgt af indmeldingen 1.
   
8. Syd Vest Nord Øst  
1 1  dbl Dobler er en strafdobling, der viser gode kort i bag på indmeldingen 1 og en god hånd.
Ved indmelding på 1-trinnet viser dobler 5+farve i indmeldingsfarven.
   
9. Syd Vest Nord Øst  
1 2  dbl Dobler er straf visende gode kort i bag på ind­mel­din­gen 2 og en god hånd.
Hvis du har en hånd, der kan støtte en åbning 1 til 3, har du en god strafdobling.
Alternativet er tit 2ut / 3ut, men Nord vurderer, at dobler er en bedre forretning.
   
10. Syd Vest Nord Øst  
1 - 1 2  
 dbl Dobler er strafbetonet.
Uden 2 fra Øst ville Syds naturlige melding være 2 eller 1ut.
Med de infor­mationer er det op til Nord at bestemme kontrakten.
       
11. Syd Vest Nord Øst  
1ut 2  dbl Dobler er straf baseret på egne -kort og parrets samlede styrke.    
12. Syd Vest Nord Øst  
1ut 2  dbl Dobler er straf baseret på egne -kort og parrets samle­de styrke.
Er 2 konventionel, og Øst melder ny farve, er 1ut-åbneren inviteret til at doble videre.
   
13. Syd Vest Nord Øst  
1ut - 2  dbl Er 2 konventionel (typisk Stayman), er dobler udspils­dirigerende. Vest forventes at spille ud i gennem Nord til Østs meget fine –farve.  

Opdateret den 21. maj 2011.

Tilbage til oversigten over de øvrige lektioner


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com