Svar til åbning 1ut
Når åbners første melding 1ut viser 12-14 HL
Åbner melder 1ut
i første melderunde.

Åbner har vist

 • 12-14 HL
 • en jævn hånd
 • højst 4 ©-kort
 • højst 4 ª-kort

  Svarer er kaptajn.

 • Kaptajnen kan

  Kaptajnen stopper meldeforløbet
  pas, 3ut, , og slem er stopmeldinger
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  Svarer
  pas
  4.hånd
   
  · Pas vælges, når det ikke er muligt at vælge en bedre slutkontrakt.
  · De andre delkontraktslutmeldinger er 2¨, 2© og 2ª.
  · Derimod kan man ikke ende i 2§, som jo kræver en ny melding fra åbner, idet formålet er at opfordre / kræve til udgang.
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  Svarer
  3ut
  4.hånd
   
  · 3ut vælges, når 4 i major ikke er interessant. Dvs. svarer har højst 3 kort i hver major.
  · Med majorinteresse ville kaptajnen have valgt Stayman eller meldt 3 eller 4 i major.
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  Svarer
  4.hånd
   
  · 4 i major viser 6+farve og styrke til udgang. I sin vurdering regner svarer med, at åbner har 3 kort i den meldte major, således at han med 6-farve kan tillade sig at regne med en niende trumf. Han melder således udgang med 10 H = 13 HLF, idet der normalt er 2 F-point for korthed i de andre farver og 1 L-point for den niende trumf; en typisk fordeling er jo 6-3-3-1 / 6-3-2-2.
  · Vil svarer opfordre til slem, må han i stedet først melde 3 i major.
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  Svarer
  6ut
  4.hånd
   
  · Svarer melder slemmen, når han mener, den er der.
  · 4ut ville opfordre til lilleslem i sans og 5ut til storeslem (kvantitativ sans).

  er en stopmelding
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  Svarer
  4.hånd
   
  · Med en jævn hånd og 8-11 HL er det dog bedre, at svarer melder pas, da scoren i sans er højere end scoren i minor.

  og er principielt stopmeldinger
  Åbner
  1ut
  ? ?
  2.hånd
  pas
  Svarer
  4.hånd
  pas
  · / foretages på
 • 0-11 HL, jævn hånd og 5-farve (5-3-3-2-fordeling)
 • 0-10 HL, skæv hånd og 5-farve eller 6-farve.

 • Med en stærkere hånd vil man opfordre via Stayman eller kræve med 3 i farven.
  · Da / på ingen måde lover en positiv hånd, skal åbner normalt melde pas. Men med 4-farve og supermaksimum (16 HLF, idet der tælles et ekstra point for den niende trumf) kan åbner støtte til 3 (det gør Bridge Class) for ikke at miste en udgang.

  Kaptajnen opfordrer til udgang med 2ut og til slem med 4ut
  Åbner
  1ut
  ? ?
  2.hånd
  pas
  Svarer
  2ut
  4.hånd
  pas
  · Svarer spørger åbner om maksimum eller minimum. I realiteten har svarer 12 HL
  · Med en opfordrende hånd, der indeholder en majorfarve, går man først omvejen af Stayman-.
  Åbner
  1ut
  ? ?
  2.hånd
  pas
  Svarer
  4ut
  4.hånd
  pas
  · Igen spørger svarer (med 19-20 HL) åbner om max / min.
 • I Bridge Class defineres åbners minimum som 12 H og maksimum som 13-14 H. Dvs, er der 13 HL ved hjælp af 1 L-point fra en 5-farve i minor, regnes dette som minimum.
 • Med minimum melder åbner pas.
 • Med maksimum giver åbner sit es-antal: = 0 esser, = 1 es, = 2 esser, 6ut = 3 esser.

 • Stayman- som krav til udgang
  Åbner
  1ut
  ? ?
  2.hånd
  pas
  Svarer
  4.hånd
  pas
  er majorsøgende og kræver, at åbner melder
 • uden 4-farve i major.
 • for at vise 4 kort i ©. Måske er der også 4 kort i ª.
 • for at vise 4 kort i ª. Samtidig udelukkes der 4 farve i ©.
 • Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  4.hånd
  pas
  betyder: Fint vi har fundet er ©-fit, og vi skal ikke videre.
  Åbner
  1ut

  ? ?
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  3ut
  4.hånd
  pas
  pas
  3ut viser 4-farve i ª.
  Åbner skal derfor flytte til 4ª med også 4 kort i ª.
  Åbner
  1ut

  ? ?
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  4.hånd
  pas
  pas
  · Spring til 3 i  major (her 3©) viser 5-farve i farven (her ©) og 4-farve i den anden major (her ª) og er krav til udgang.
 • Derfor bør åbner melde, som om svarer havde meldt 3 i major med det samme.

 • Stayman- som opfording til udgang
  • Med 4-farve i major har svarer enten en  jævn hånd og 12 HL eller en skæv hånd og 11-12 HL.
  • Med 5-farve i major har svarer enten en 5-3-3-2-fordeling og 12 HL eller en skæv hånd og 11-12 HL.
  • Med en 6-farve i major har svarer 11-12 HL.
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  ? ?
  4.hånd
  pas
  · 2ut er opfordring til udgang med 11-12 HL og kun 4-farve i major. Åbner bør derfor kun hæve til 3ut med 14 HL.
  · / viser 5+farve og er opfordring til udgang med 11-12 HL / 12-13 HLF.
 • I tilfælde af misfit bør åbner sige pas med højst 25 HL tilsammen og 2ut med mulighed for 26 HL tilsammen. Over åbners 2ut kan svarer med minimum melde pas eller 3 i sin major 6-farve, og med maksimum melde udgang.
 • I tilfælde af et majorfit kan åbner melde pas, opfordre eller gå i udgang afhængig af styrken. Åbner kan ræsonere sig frem til, at det lige præcis er med 13 HLF, han skal opfordre med 3 i svarers major.
 • Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  ? ?
  4.hånd
  pas
  · 2ut er opfordring til udgang. Se ovenfor.
  · er opfordring til udgang. Se ovenfor.
  · er opfordring til udgang med 12-13 HLF. Denne melding må ikke blandes sammen med spring i major.
 • Åbner kan nu sige pas eller afhængig af styrken.
 • Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  ? ?
  4.hånd
  pas
  · 2ut er opfordring til udgang. Se ovenfor.

  og viser 5-farve og er krav til udgang
  Åbner
  1ut
  3ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  ? ?
  4.hånd
  pas
  I sagens natur bør åbner svare 3ut med kun 2 kort i svarers major.
  · Melder svarer nu , viser han 6-farve og opfordrer til slem. Uden sleminteresse ville han have meldt i første melderunde. Det er et gyldent princip, at man viser interesse for slem, når man går en unødvendig lang vej til udgang.
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  ? ?
  4.hånd
  pas
  Støtte til 4 i major viser 3 eller 4-kortstøtte
  og minimum (12-14 HLF)
  Åbner
  1ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  ? ?
  4.hånd
  pas
  · Maksimum (15-16 HLF) vises ved en hjælpekontrolmelding, dvs. Es eller Konge i den meldte farve, her ª.
  ville vise §A / §K og samtidig benægte ªA / ªK.
  Åbner
  1ut
  3ut
  2.hånd
  pas
  pas
  Svarer

  4.hånd
  pas
  Således viser svarer 5-5 i major. Åbner skal nu vælge mellem åbners farver. Åbner vælger © ved at sige pas.

  Tilbage til svarers anden melding

  Tilbage til Acol Plus


  © Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

  Opdateret den 29. april 2011.