Svarers anden melding
Når åbners anden melding 1ut viser 15-16 HL
Åbner melder 1ut
i anden melderunde

Åbner har vist 15-16 HL,
en jævn hånd og
højst 3 kort i ª.

Svarer er kaptajn.

  Kaptajnen kan

· afslutte meldeforløbet med en pas, en udgangsmelding, en slemmelding eller 2 i åbners minor.
· opfordre til udgang ved at melde sin egen farve, 2 i makkers major, 3 i makkers minor eller 2ut.
· kravmelde ved at melde en ny farve eller ved at springe til 3 i åbners major.


Kaptajnen melder udgang i sans eller i egen major

1ut
pas
pas
pas
pas

3ut
pas
pas
  · 3ut kan meldes, når der ikke er chance for 8 kort i en major tilsammen, og når der er garanti for mindst 26 HL og højst 32 HL.
Dvs. kaptajnen har fra 11 HL og her 4 kort i ©.

1ut
pas
pas
pas
pas

pas
pas
  · viser mindst seks ª-kort. I Bridge Class melder kaptajnen, som om åbner har 3-kortstøtte i ª. Han tæller altså et ekstra point for den niende trumf, honnørpoint og fit-point. Meldingen foretages fra 10 HLF.

1ut
? ?
pas
pas

pas
pas
  · viser 5 kort i © og 5-6 kort i ª. Kaptajnen vil spille eller .
 • Åbner skal præferere mellem kaptajnens majorfarver og vælger © ved at melde pas.

 • Kaptajnen undersøger, om der skal spilles 4 i major eller 3ut

  1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser konventionelt 5-farve i ª. Der siges intet om ¨. Derfor skal spring i minorfarven i denne situation alertes. Hvis svarer var interesseret i at vise sin ¨-farve, skulle han melde .
 • Med kun to ª-kort skal åbner sige 3ut. Han skal ikke bekymre sig om hold i ©, for der mangler principielt at blive meldt to farver.
 • Med 3 ª-kort støtter åbner til . Har han imidlertid supermaksimum, dvs. 17 HLF, bør han hjælpekontrolmelde (Es eller Konge i ©) eller (kontrol i §, men ikke i ©).

 • 1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser 3-kortstøtte i © og muligvis også 5-farve i ª.
 • Med 5-farve i © støtter åbner til . Med supermaksimum 17 HLF bør han dog hjælpekontrolmelde eller .
 • Med 4-farve i © bør åbner melde med -kort og ellers 3ut.

 • Kaptajnen melder 2 i ny farve

  1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser 5 farve i ª. Der loves samtidigt 4-farve i ¨. Styrken er fra 8 HL, således at der er råd til at spille 2ut, hvis åbner har misfit i begge farver.
  Hvis kaptajnen derimod ikke er interesseret i en ¨-kontrakt, bør han med udgangsstyrke melde for at vise sin 5-farve i ª, og med en svag hånd på 6-7 HL melde . 2 i ny minor viser altså enten en forholdsvis svag hånd på 8-9 HL eller en sleminteresseret hånd.
 • Med 3-kortstøtte i ª kan åbner melde med minimum (15-16 HLF) og med supermaksimum (17 HLF).
 • Med 4-kortstøtte i ¨ (uden ª-støtte) bør åbner melde .
 • Med kun 3 kort i ¨ og kun 2 kort i ª bør åbner melde 2ut med hold i © og ellers nødmelde , som således er en tvetydig melding (2 eller 3 ª-kort), som svarer bør tage højde for i det videre meldeforløb.

 • 1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser 5-5 i major, og åbner må ikke sige pas til ny farve. Kaptajnen kan være interesseret i at spille den bedste delkontrakt, nogle gange endog udgang, eller slem.

  Kaptajnen støtter åbners major

  1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser 3-kortstøtte i © og 8-9 HL.
 • Åbner kan nu styre mod den bedste kontrakt.

 • 1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · Derimod er krav, se nærmere ovenfor.

  Kaptajnen støtter åbners minor

  1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser en svag hånd. Kaptajnen mener, det er bedre at spille end 1ut. Det er typisk en 5-farve i ¨ og kun 4-farve i ©.
 • Åbner skal melde pas.

 • 1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser 4-farve i § og 5-farve i ª. Der er ikke styrke til at spille 3ut, dvs. højst 9 HL. På den anden side er det styrke til at spille , dvs. mindst 9 HLF.
 • Med 3-kortstøtte i ª flytter åbner til (minimum) eller (17 HLF).
 • Med kun doubleton ª bør åbner melde pas.

 • Kaptajnen genmelder sin egen major

  1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · kan meldes på en svag hånd og en 5-farve i ©.
 • Åbner bør kun støtte til med supermaksimum (17 HLF). Det normale er at sige pas.

 • 1ut
  ? ?
  pas
  pas

  pas
  pas
    · viser mindst seks ª-kort. Kaptajnen melder i Bridge Class, som om åbner har 3-kortstøtte i ª. Man tæller altså et ekstra point for den niende trumf ud over honnørpoint og fit-point. Meldingen er opfordrende og viser 9 HLF.

  1ut
  pas
  pas
  pas
  pas

  pas
  pas
    · er en slutmelding, som er præsenteret ovenfor.

  Tilbage til oversigten over Acol Plus


  © Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

  Opdateret den 2. maj 2011.