Når åbner melder 2 i egen major

Åbners hånd:
 • Mindst 5-farve.
 • 12-16 HL over svarers  l i ny farve
 • 12-15 HL over svarers 2 i ny farve
 • Benægter 4-farve, der kunne meldes under 2 i egen farve.
 • Udnævner svarer til kaptajn
  Når svarer har 3-kortsstøtte til åbners major
  · Pas med opt til 10 HLF
  · Støt til 3 med 11-12 HLF
  · Støt til 4 med 13-17 HLF
  · Støt til 5 med 18-19 HLF eller
  · meld en "kunstig" 3. farve med 18-19 HLF efterfulgt af udgang i åbners major
  · Med kontrol i alle farver og 20-21 HLF kan du bruge Blackwood-Morrow, hvis du mangler mere end et es, men har du 4 esser selv, kan du gå direkte i slem. Mangler du kontrol i en farve uden for trumffarven kan du springmelde i den laveste umeldte farve, hvori du har kontrol.

Åbner tæller ikke point for sin femte trumf   Meldeforløbet
Vest   Øst   Vest   Øst
ª A T   ª J 9 8 7  
1©
 
1ª
© A 7 5 4 2   © K 8 6  
2©
 
3©
¨ 9 8 4   ¨ A K 7 3  
pas
   
§ A J 6   § 9 2        
Vest har kun 14 HLF og kan derfor ikke tage imod invitationen.
Fra starten har Vest 14 HL, idet den 5te © giver et L-point. Men når © fastlægges som trumf, og det er klart, at makker kun har tre ©-kort, tælles L-point'et i trumf ikke længere med, men erstattes af et F-point for doubletonen i ª.
Åbner tæller et F-point for den niende trumf   Meldeforløbet
Vest   Øst   Vest   Øst
ª T 8 7 6 3 2   ª A K 9  
1ª
 
2§
© A T 6   © 8 5  
2ª
 
3ª
¨ K 6   ¨ A 5 3 2  
4ª
 
pas
§ A J   § 7 6 5 2  
 
   
Fra starten har Vest 13 HL, idet vi altid tæller et L-point for en 6-farve, men da kvaliteten er dårlig, nøjes vi her med at tælle 1 L-point.
Når Øst støtter ª-farven, ved Vest, at der er 9 ª-kort tilsammen. Han tæller derfor 1 F-point for den 9. trumf, og yderligere 2 F-point for kortheden i minor. Øst kommer op på i alt 15 HLF, og derfor tager han imod opfordringen.
Spring til 4ut efter en farvemelding er Blackwood-Morrow
Meldeforløbet
Vest   Øst   Vest   Øst
ª Q 9 8   ª A J  
1©
 
2§
© A 8 7 6 5 4   © K 9 2  
2©
 
4ut
¨ K 9   ¨ A Q T  
5©
 
6©
§ A 8   § K J 9 6 2  
 pas
   
Med sine 20 HLF og kontrol i alle farver kan Øst spørge om esser.

© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 20. marts 2013.