Indmeldinger i
Oplysningsdobling i 2.hånd
En dobling af modstandernes 1 i farve er en oplysningsdobling, og den viser i 2. hånd:
  Enten 12-16 HL
  • mindst 4 kort i en umeldt major
  • mindst 3 kort i de andre umeldte farver
  Herefter er makker kaptajn, hvis afgørelse dobleren bør følge.
  Eller mindst 17 HL
  • med ukendt fordeling.
  I dette tilfælde må åbner godt melde sin egen farve i næste melderunde.


Oplysningsdobling i 4.hånd
efter pas pas viser 2 point mindre end beskrevet ovenfor.

Det betyder, at svarene, som er bekrevet i højre kolonne, hæves 2 point.
Svar på oplysningsdobling

Når modstanderen til højre melder pas
 • Ny farve uden spring viser 0-8 HLF, og man melder den mindst ringe farve, dog altid en 4-farve i major fremfor en minor­farve
 • Ny farve med spring i major (4+farve) og i minor (5+farve) viser 9-12 HLF
 • 1ut viser hold i åbningsfarven og 6-9 HL
 • 2ut viser hold i åbningsfarven og 11-12 HL
 • Udgang i farve (sjælden) eller i sans er et ønske om at spille den pågældende kontrakt
 • Overmelding i fjendens farve viser 12+ HL, men fortæller intet om fordelingen
 • Pas (sjælden) er en bevidst forvandling af doblingen til straf
Når modstanderen til højre melder positivt
 • Frivillig farvemelding uden spring viser 6-9 HLF
 • Pas udtrykker normalt lettelse over ikke at skulle melde
 • Dobler viser fra 10 HL. Dobling af støtte til 2 er oplysning, mens dobling af andre meldinger er forslag til straf
 • Andre meldinger er som efter pas fra fjenden
Når modstanderen til højre redobler
 • Ny farve angiver det bedste sted at spille og viser ikke styrke
 • Pas beder dobleren melde sin bedste farve og kan styrkemæssigt være helt i bund

Indmelding 1ut i 2.hånd
  • viser hold i åbningsfarven
  • 15-18 HL
  • en rimelig jævn hånd
Indmelding 1ut i 4.hånd
efter pas pas viser
  • 11-14 HL, hold og rimelig jævn.
Med 15-18 HL og en sans-hånd med hold må man først doble og så melde sans næste gang.
Makkers mulighederDer svares som til åbning 1ut, idet kaptajnen naturligvis tager hensyn til det viste pointinterval.

Indmelding i farve i 2.hånd uden spring

Formålet er
 • ønske om selv at få spillet
 • at anvise makker et godt udspil
 • at genere modparten mest muligt
Makker kan regne med
 • en god 5+farve - jo færre HL jo bedre farve
 • 9-16 HL
I zonen bør man have en god 6-farve, hvis man melder ind på en HL-svag hånd.
Med maksimumsværdier kan man slække lidt på farvekvaliteten.

Indmelding i farve i 4.hånd uden spring

viser som ovenfor, men 2 point mindre.
Dette betyder, at svarene som beskrevet i højre kolonne sættes 2 point op.
Fra 15+ HL bør man først doble og så vise sin farve i næste meldeomgang.
Svar til indmeldingen

Første prioritet for indmelderens makker er
 • at støtte makkers major
 • at støtte makkers minor, når udgang i sans og major vurderes uden chance.
Støttemeldinger styres af situationen ved bordet
 • Er udgang håbløs, mulig eller sikker?
 • Er indmeldingen i major eller i minor?
 • Var indmeldingen i en slutpassituation?
 • Har makker passet tidligere?
 • Har åbners makker vist styrke?
 • Zonestillingen og spærreeffekten.
De samlede meldemulighederne er:
 • enkeltstøtte / pas med 6-10 HLF
 • dobbelt eller enkeltstøtte med 11-12 HLF
 • udgang med tro på kontrakten eller for at genere modstanderne
 • fjendens farve for at bede makker om flere oplysninger
 • 1ut viser 10-13 HL
 • 2ut viser hold og 23 HL eller 8 stik tilsammen
 • 3ut viser hold og 25 HL tilsammen eller 9 stik
 • Ny farve med 5+farve og 10-13 HL.

Indmelding med spring i farve
 • / viser en god farve på en svag hånd - svarende til åbning / .
 • over åbning er også svag.
 • / kan man spille som spærremelding med 7+farve efter 2-3-4-reglen, svarende til en spærreåbning / .
  Men man kan i stedet vælge at lade vise 5-5 i den laveste og højeste umeldte farve og tilsvarende for 5-5 i de to højeste umelde farver (Københavnerkonventionen). Hsuk at aftale med makker.
 • / / / / / / / er spærremeldinger med 7+farve efter 2-3-4-reglen svarende til spærreåbning i den farve.
 

Indmelding 2ut

er usædvanlig sans og viser 5-5 i de to laveste umeldte farver efter 2-3-4-reglen.
 

Tilbage til Acol Plus startsiden


© Kristian Valsted, Solsortevej 11, 8660 Skanderborg, e-mail: valsted.kristian@gmail.com

Sidst revideret den 14. november 2012.