Hvad er Bridge Class ?
Bridge Class er en hjælp til, at du får styr på meldesystemet samtidig med, at du bagefter som spilfører kan vælge at spille kortene.

Få et indtryk af Bridge Class
Følg i 5 billeder forløbet af meldinger og spil i Bridge Class.
Billede 1 - Billede 2 - Billede 3 - Billede 4 - Billede 5
eller du kan downloade en "demo" version ved at klikke her.


Lær i etapper
Bridge Class indeholder flere meldesystemer, herunder Acol Plus. Vægten er lagt på at melde efter de sunde og klare meldeprincipper fra Acol Plus.

Du kan få trænet meldingerne en lektion ad gangen, således som det er beskrevet på denne adresse.

Vælger du at bestille Bridge Class pr. e-mail her, kan du altså melde lektionsvis, men du kan også vælge at træne to års bridgeundervisning, der omfatter godt 40 lektioner.

Dine meldinger bliver rettet
Når du under meldingerne kommer til at melde forkert, bliver du venligt bedt om at genoverveje din situation; du befinder dig jo på en slags skolebænk med ønsket om at lære det pågældende meldesystem.

Træn din spilføring
Efter meldingerne kan du spille kortene, som du har lyst. Bridge Class styrer modspilshænderne som to drevne modspillere. Du får derfor en god træning i spilføring.

Gem et spil
Du kan vælge at gemme interessante spil, som du måske ønsker at spille igen senere eller diskutere med din makker.

Demo
Den demo af Bridge Class, du kan downloade her, viser et meget lille udsnit af mulighederne, når man har sat sig for at lære det svenske begyndersystem Modern Standard. Faktisk viser demo'en kun en halv snes forskellige spil, hvorimod den "rigtige" version af Bridge Class giver tusindvis millioner forskellige spil. Men demo'en viser tilfulde den grafiske brugerflade.

Træn Acol Plus på din demo
Til hver lektion kan du træne en god snes spil på din demo (og også på den rigtige Bridge Class). Læs mere ved at klikke her.


Tilbage til startsiden.


Opdateret den 8. september 2011.