Åbningsmeldinger:
Syd Vest Nord Øst
1 ??? ??? ???
1 ??? ??? ???
1 ??? ??? ???
1 ??? ??? ???
1ut ??? ???  
2 pas ???  
2      
2      
2      
2ut pas ???  
3      
3      
3      
3      
3ut      
4      
4      
4      
4      
5      
5      
Redigeret 18. august 2019.
© valsted.kristian@gmail.com